پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/01/23-8:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ردیف 

نام و نام خانوادگی

سال ورود

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

رشته تحصیلی

تاریخ دفاع

54 پانیذ میار     دکتر مهرداد زینلیان    
53 زینب عبداللهی     دکتر مهرداد زینلیان    
52 پریسا باقری     دکتر محمدرضا شریفی    
51 آوا قدیری     دکتر محمد رضا شریفی    
50

مهدیه سرمدی

94

ساخت کاندید واکسن بروسلا آبورتوس سوش RB51 نوترکیب بیان کننده BAX-SMAC-LLO در رده سلولی J774A1

دکتر حسین خان احمد

کارشناسی ارشد زیست فناوری

97/11/24

49

آمنه اسکندری

93

بررسی پیوستگی ژنتیکی در ژن های HNF4A(MODY1) در بیماران مشکوک به دیابت جوانی(MODY) در شهر اصفهان 

دکتر محمد امین طباطبایی فر

 

97/11/23

48

روشنک سید سجادی

94

بررسی بیان IncRNA های LINC00641 , JPX در نمونه ی تازه فریز شده ی بافت پروستات بیماران مبتلا به سرطان در مقایسه با بافت مجاور غیر توموری آن

دکتر محمد امین طباطبایی فر

کارشناسی ارشد ژنتیک

97/11/21

47

مائده گنجی 

94

بررسی mRNA ها و RNA های غیر کد کننده درگیر در بیماری اوتیسم با رویکرد سیستم بیولوژی و مطالعه آزمایشگاهی یک  incRNA در بافت مغز مدل موشی اوتیسم ( تیمار شده با والپروئیک اسید)

دکتر پروانه نیک پور - دکتر مریم ملک

کارشناسی ارشد ژنتیک

97/11/16

46

سیده نوشین زاهدی 

94

بیان و تخلیص C Reactive Protein نوترکیب انسانی در باکتری E.coli سویه BL21(DE3) و بررسی اثر تزریق پوستی این پروتئین در محل ضایعه جلدی بر روی اندازه ضایعه در موش آلوده به انگل لیشمانیا ماژور

دکتر حسین خان احمد 

کارشناسی ارشد زیست فناوری

97/11/15

45

ژاله اسدی فخر

94

بررسی کارآیی خون محیطی در مقایسه با مغز استخوان در روش های سیتوژنتیکی کاریوتایپ و FISG در تشخیص بیماران مبتلا به AML/MDS به صورت آزمایشی در بیمارستان امید اصفهان در سال های 95 و 96

دکتر متصور صالحی

کارشناسی ارشد ژنتیک

97/4/12 

44

آزاده رحیمی 

93

بررسی بیوانفورماتیک و تائید آزمایشگاهی یک miRNA جدید در ناحیه ژنی CDH4 در رده های سلولی توموری MCF-7 و متاستازی MDA-MB-231 سرطان پستان

دکتر پروانه نیک پور

 

97/4/10

43

حمیدرضا میانه ساز

93

بررسی امکان شناسایی Hepatitis B surface Antigen به روش Enzyme Linked Oligonucleotide Sorbent Assay و مقایسه آن با روش Enzyme Linked Immunosorbent Assay 

دکتر حسین خان احمد

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی

96/11/24

42

محمدرضا پوررضا

93

مطالعه پیوستگی ژنتیکی جایگاه های ژنتیکی ناشنوایی (WFS2 , WFS1, DFNB101, DFNB93, DFNB63,DNFB59,DNFB42,DFNB15)  در 20 خانواده از استان خوزستان مبتلا به ناشنوایی ارثی

دکتر محمد امین طباطبائی فر

کارشناسی ارشد 

بیوتکنولوژی

96/11/24

41

علی عسگر محمدی

93

بررسی پبوستگی ژن HNFIA در مبتلایان به دیابت با بروز در سن جوانی MODY ساکن اصفهان

دکتر محمد امین طباطبایی فر

 

96/11/21

40

مهرناز جهانی

93

بررسی اثر والپروئیک اسید بر روی تغییر اپیتلیال به مزانشیمال (EMT) از طریق اندازه گیری شاخص های میزان مهاجرت و میزان بیان ژن های CDH1 ، CDH2 و VIM در رده سلولی AGS سرطان معده.

دکتر نیک پور

دکتر تخصصی پزشکی مولکولی

96/9/13

39

سارا قاسمی

93

بررسی بیان RNA های حلقوی hsa-circ-HIPK3 و hsa-cir-ITCH در نمونه های بافتی سرطان معده.

دکتر نیک پور

کارشناسی ارشد

96/9/5

38

سیده مهسا صالحی

94

بررسی اثربخشی مهار انکوژن LncRNA PVT1 با استفاده از Antisense LNA GpmeRs در القای آپوپتوز و جلوگیری از تکثیر سلول های اریترولوسمی حاد انسانی.

دکتر شریفی

کارشناسید ارشد

96/6/26

37

سارا آنجفی

92

بررسی پتانسیل رگزایی تجمعات سلولی مشتق از مغز استخوان در داربست های نانوساختار الکتروریسی شده (PLLA) Poly L-Lactic Acid در مقایسه با سلولهای بنیادی مزانشیمی تکثیر شده مشتق از مغز استخوان در موش

دکتر قیصری

کارشناسی ار شد زیست فناوری

96/6/25

36

دنیز مرتضوری

93

بررسی افزایش بیان miRNA has-let7c-5p بر تکثیر، آپوپتوز و نکروز در سلولهای اریترولوسمی حاد انسانی

دکتر شریفی

 

96/6/15

35

علی مجلسی

88

بررسی نوع و فراوانی جهش های ژن MT-ND3 کمپلکس I میتوکندری در سرطان مغز

دکتر منصور صالحی

کارشناسی ارشد زیست فناوری

96/5/15

34

امیر نور بخش

94

ررسی مهار miR-92a3p با استفاده از Locked Nucleic Acid (LNA) بر میزان بیان p63 در رده سلولی سرطان کلورکتال انسان (SW48)

دکتر شریفی 

کارشناسی ارشد ژنتیک

96/3/30

33

پردیس محمدزاده 

 

ساخت بیوکنژوگه ی آپتامر- دندری

 

کارشناسی ارشد ژنتیک

 

32

مژده نصرالله زاده خاکیانی

92

بررسی بیان RNA های بلند غیرکدکننده UCA1 و ecCEBPA در نمونه های بافتی سرطان معده

دکتر پروانه نیک پور

کارشناسی ار شد زیست فناوری

395/11/20

31

زهرا هاتفی

92

بررسی توزیع فراوانی آللی دوپلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی در دو ژن APOA5 و LPL واقع در جایگاه اتصال miRNA در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 و جمعیت سالم در افراد مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان به منظور ارزیابی استفاده از آن ها به عنوان بیومارکر تشخیص قبل از بروز علائم بیماری.

دکتر رسول صالحی

کارشناسی ارشد

1395/11/18

30

گل جهان سلطانی

92

بررسی فراوانی پلی مورفیسم های rs3792267 در ژن CAPN10 و rs7754840 در ژن CDKAL1 در یک گروه کنترل و دو گروه بیماران دیابتی مقاوم و حساس به متفورمین و سولفونیل اوره آ در بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان.    

دکتر رسول صالحی

کارشناسی ارشد ژنتیک

1395/7/26

29

راضیه فاتحی

91

بررسی کارآیی مارکرهای microsatellite درون ژنی و مجاور ژنی ژن PKD1 در تشخیص نوع 1 بیماری اتوزومال غالب پلی کیستیک کلیوی

دکتر یوسف قیصری – دکتر مژگان مرتضوی

کارشناسی ار شد زیست فناوری

1395/7/3

28

هادی باقری مهرآبادی

92

بررسی کمی متیلاسیون پروموتر ژن های NDRG4 و TEP12 در DNA ژنومیک نمونه های سلول های تک هسته ای خون محیطی (PBMC) بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال اسپورادیک و کنترل سالم در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های الزهرا و سید الشهدای اصفهان

دکتر رسول صالحی

کارشناسی ار شد زیست فناوری

1395/6/31

27

مجدالدین رضایی

92

بررسی بیان ژن های Linc-ROR و HOTTIP در نمونه های بافتی سرطان معده

دکتر پروانه نیک پور

کارشناسی ار شد زیست فناوری

1395/6/31

26

نعیم احتشام

92

بررسی تغییرات بیان miR-145 در پاسخ به داروی بتا اینترفرون به عنوان یک مارکر پیش بینی کننده در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

دکتر مجید خیراللهی

کارشناسی ار شد زیست فناوری

1395/6/31

25

ریحانه ربیعیان

91

بررسي تأثير افزايش بيان ناحيه 3'-UTR ژنZinc finger E-box homeobox-2 (ZEB-2) و [ZEB-1, ZEB1&2] بر بیان ژنCollagen1α2 و [ZEB-1, ZEB-2, E-cadherin, TGF-β1, TIMP3, a-SMA] در سلول¬هاي مشتق از کلیه انسان

دکتر یوسف قیصری

کارشناسی ارشد ژنتیک

1395/6/

24

نسرین حیدری

91

بررسی اثر رقابتی توالی های محل اتصال KLF1 به پروموتر ژن های BCL11A و β گلوبین بر القاء هموگلوبین جنین (HbF) در رده سلولی K562

دکتر حسین خان احمد

کارشناسی ار شد زیست فناوری

1395/5/4

23

سمانه احمدی

92

بررسی اثر مهار miR-92a با استفاده از Locked Acid (LNA) در جلوگیری از تکثیر رده ی سلولی SW48 سرطان کلورکتال انسان.

دکتر محمدرضا شریفی

 

95/3/5

22

فاطمه جلالی

92

بررسی اثر کفیر بر مهار تکثیر و القای آپوپتوز در سلولهای اریترولوکمیای حاد انسانی

دکتر محمدرضا شریفی

 

1394/11/20

21

راضیه تقی زاده پیرپشته

91

نمایش آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت ب (HBsAg) در سطح سلول HEK293T و ارزیابی بیان آن

دکتر حسین خان احمد

کارشناسی ار شد زیست فناوری

94/11/3

20

مریم عابدی

91

ارزیابی بیوانفورماتیکی microRNAهای دخیل در دیابتیک نفروپاتی و بررسی یک microRNA با بالاترین امتیاز بیوانفورماتیکی در مدل موشی دیابتیک نفروپاتی

دکتر یوسف قیصری

کارشناسی ار شد زیست فناوری

1394/9/17

19

مهدیه مودی

91

بررسی بیان نسبی miR-148a در درجه های مختلف تومور مغزی مننژیوما

دکتر مجید خیر اللهی

کارشناسی ار شد ژنتیک انسانی

1394/9/9

18

فاطمه پورزادگان فیروزآبادی

91

بررسی اثر مداخله ای اینترون بتا گلوبین حاوی پیام (signal) پلی A در جلوگیری از بیان GFP در سلول بسته بندی کننده لنتی ویرال وکتورها

دکترحسین خان احمد

کارشناسی ار شد زیست فناوری

1394/8/23

17

نجمه فرهانی

91

بررسی میزان حساسیت و اختصاصیت مارکر تک نوکلئوتیدی MT1XT20در مقایسه با کیت پرومگا برای تشخیص وضعیت

دکتر رسول صالحی – دکتر محمد حسن امامی

کارشناسی ار شد ژنتیک انسانی

1394/7/14

16

فائزه سبزه ای

91

ارزیابی عملکرد زینک فینگر نوکلئاز ها در باکتری E.coli بیان کننده پروتئین فلورسنت سبز

دکتر حسین خان احمد

کارشناسی ار شد ژنتیک انسانی

1394/6/8

15

منا ناصری  

90

بررسی ساخت و تعیین خصوصیت سلول نوترکیب HEK با بیان بالای TIM3

دکتر حسین خان احمد- دکتر مزدک حاکمی - دکتر منصور صالحی 

کارشناسی ار شد زیست فناوری

93/12/5

14

زهرا محمدی  

90

بررسی شرایط طراحی و ساخت حامل لنتی ویروس بیان کننده ی GFP درسلولهای  ترانسداکت شده بدون بیان در سلولهای Packaging

دکتر حسین خان احمد- دکتر منصور صالحی – دکتر پروانه نیک پور

کارشناسی ار شد ژنتیک انسانی

93/11/28

13

منصوره شهبازی دستجرده 

91

آنالیز بیوانفورماتیکی، طراحی و ساخت Zinc finger nuclease  مهندسی شده جهت حذف هدفمند ژن بتا لاکتاماز و بررسی از بین رفتن مقاومت به آمپی سیلین 

دکتر حسین خان احمد

کارشناسی ار شد ژنتیک انسانی

93/11/28

12

ایلناز رحیم منش 

91

ساخت و تأیید سلول نوترکیب HEK-rabbit MCP-1 و بررسی بیان rabbit MCP-1  در سطح  mRNA

دکتر حسین خان احمد

کارشناسی ار شد ژنتیک انسانی

93/11/27

11

هدی محمد دزاشیبی 

91

ساخت و تأیید سلول نوترکیب HEK و بررسی بیان MCP-1  انسانی  در سطح  RNA

دکتر حسین خان احمد

کارشناسی ار شد زیست فناوری

93/11/27

10

سپیده دشتی 

91

بررسی بیان ژن  TERRA در تومورهای مغزی آستروسیتوما  و مننژیوما . 

دکتر مجید خیراللهی - دکتر رسول صالحی

کارشناسی ار شد زیست فناوری

 93/11/4

9

فاطمه آهنگری

90

 بررسی توزیع فراوانی آللی  دو پلی مورفیسم  تک نوکلئوتیدی در دو ژن COX2 و NOD2 واقع در جایگاه های اتصال miRNA  ، در DNA بیماران مبتلا به سرطان کلورکتال و جمعیت غیر مبتلا در بیماران شهر اصفهان

دکتر رسول صالحی – دکتر منصور صالحی – دکتر حسین خان احمد

کارشناسی ار شد زیست فناوری

93/9/10

8

شمسی نادری

90

 تولید سلول نوترکیب HEK با بیان بالای اینتگرین آلفا - 4

دکترحسین خان احمد – دکتر رسول صالحی-دکتر یوسف قیصری

کارشناسی ار شد زیست فناوری

93/6/12

7

لیلا کولیوند

902

بررسی جهش های شایع اگزون  های 3 ،6 و 8 ژن SLC3A1و اگزون های3، 4 و 10 ژن SLC7A9 در بیماران مبتلا به سیستینوری در بیمارستان الزهرا اصفهان

دکتر مجید خیرالهی - دکتر مهرداد
محمدی

کارشناسی ار شد ژنتیک انسانی

93/4/4

6

رضا قویمی

90

بررسی توزیع فراوانی آللی دو پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی ژنهای IL-6 و IL-7 در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس نوع Relapsing Remitting (RRMS)  و افراد کنترل و مقایسه بین این دو گروه در شهراصفهان

دکتر معراج پورحسین  - دکتر کامران قائدی

کارشناسی ار شد ژنتیک انسانی

93/3/5

5

آرزو کرم زاده

89

بررسی توانایی لنتی وکتورهای ناقص از نظر آنزیم های رونوشت بردار معکوس و اینتگراز در بیان ترانس ژن در رده سلولی293T 

دکتر حسین خان احمد 

کارشناسی ارشد زیست فناوری

92/12/24

4

نسیمه وطن دوست

89

 بررسی الگوی بیان نسبی  rno-miR-143, rno-miR-103  در سلولهای تک هسته ای
خون محیطی  (PBMC) 
  در مدل رت دیابتی در دو فاز دیابت
و پیش دیابت و مقایسه آن با گروه سالم

دکتر رسول صالحی 

کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی

92/12/24

3

محبوبه
مجاور کهنمویی

89

بررسی ارتباط بین SNP های rs1477196 و rs9939609 ژن FTO با ریسک سرطان پستان در زنان اصفهان

دکتر منصور صالحی

کارشناسی ارشد زیست فناوری

92/9/26

2

هادي ميرزاپور دلاور

89

مقايسه تعداد نسخه هاي درج شده ژن IP-10 بااستفاده از
سيستم تك پلاسميدي و دو پلاسميدي بر اساس سيستم ترانسپوزوني Piggybac در ژنوم سلول HEK

دكترحسين خان احمد – دكتر رسول صالحي

کارشناسی ارشد زیست فناوری

92/7/21

1

جهان افروز قنبری

89

بررسی
اثر مداخله ای توالی RΔU3 از توالی LTR ویروس HIV قرار داده شده
در پایین دست پروموتر CMV پلاسمید pEGFP-N1 برروی بیان GFP در سلولهای

دکتر منصور صالحی

کارشناسی ارشد زیست فناوری

92/3/28

 

 

 

 

 

 

کارشناسی ارشد زیست فناوری

 

 

 

 

 

کارشناسی ارشد زیست فناوری

 

 

 

 

 

کارشناسی ارشد زیست فناوری

 

 

 

 

 

کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی

 

 

 

 

 

کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی

 

 

 

 

 

کارشناسی ارشد زیست فناوری

 

 

 

 

 

کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی

 

 

 

 

 

کارشناسی ارشد زیست فناوری

 

 

 

 

 

کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی

 

 

 

 

 

کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی

 

 

 

 

 

کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی

 

 

 

 

 

کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی

 

 

 

 

 

کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir