پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیولوژِی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/10/12-12:32
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود موضوع تاریخ تصویب در گروه تاریخ دفاع استاد راهنما
نگار یاوری مهر 95

بررسی اثر هیپوکسی بر روی ترشحات فیبروبلاست توموری و روند گذر از حالت اپی تلیال به مزانشیمی در سرطان پانکراس

96/8/24   دکتر حق جو
هاجرالسادات حسینی مهر 95                                                                                                دکتر راداحمدی
فاطمه شریفی مهر 95

بررسی اثرات آسیب حاد کلیه و نقش تداخلی استروژن بر عملکرد هیپوکامپ(حافظه فضایی، حافظه اجتنابی و الکتروفیزیولوژی) در رات های ماده اوارکتومی شده

96/8/24   دکتر رئیسی، دکتر ملک
عاطفه رعیت پور مهر 94     تابستان 96 دکتر راداحمدی
مینا سادات ایزدی مهر 94     پائیز 96 دکتر راداحمدی
منیژه غلامی مهر 94       دکتر رجائی
آزاده حسینی مهر 93     تابستان 96 دکتر راداحمدی
نازنین زهرا خسروی مهر 93     تابستان 96 دکتر حق جو
فاطمه خانی مهر 93     تابستان 96 دکتر راداحمدی
سید حسین حدادی مهر 93       دکتر رجائی
کبری پیغامی مهر 93     پائیز 96 دکتر رئیسی
           

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir