پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیولوژِی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/03/28-22:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود موضوع تاریخ تصویب در گروه تاریخ دفاع استاد راهنما
هاجرالسادات حسینی مهر 95                                                                                                دکتر راداحمدی
فاطمه شریفی مهر 95       دکتر رئیسی
زهره عرب مهر 95       دکتر رئیسی
عاطفه رعیت پور مهر 94       دکتر راداحمدی
مینا سادات ایزدی مهر 94       دکتر راداحمدی
منیژه غلامی مهر 94       دکتر رجائی
آزاده حسینی مهر 93       دکتر راداحمدی
نازنین زهرا خسروی مهر 93       دکتر حق جو
فاطمه خانی مهر 93       دکتر راداحمدی
سید حسین حدادی مهر 93       دکتر رجائی
کبری پیغامی مهر 93       دکتر رئیسی
           
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir