پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیولوژِی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/12/20-10:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 
ردیف نام و نام خانوادگی سال ورود عنوان پایان نامه استاد راهنما تاریخ تصویب در گروه
1 نگار یاوری مهر 95

بررسی اثر هیپوکسی بر روی ترشحات فیبروبلاست توموری و روند گذر از حالت اپی تلیال به مزانشیمی در سرطان پانکراس

دکتر حق جو 96/3/3
2 آزاده سادات حسینی مهر 95          

برر سی اثر کروسین بر تقویت طولانی مدت ناحیه CA1 هیپوکامپ و حافظه در راتهای نر تحت استرس مزمن

                                                                                
دکتر راداحمدی 96
3 فاطمه شریفی مهر 95

بررسی اثرات آسیب حاد کلیه و نقش تداخلی استروژن بر عملکرد هیپوکامپ(حافظه فضایی، حافظه اجتنابی و الکتروفیزیولوژی) در رات های ماده اوارکتومی شده

دکتر رئیسی، دکتر ملک 96/3/3
4 عاطفه رعیت پور مهر 94 بررسی اثر تزریق هورمون آزاد کننده ی کورتیکوتروپین درون هسته ی پاراونتریکولار هیپوتالاموسی بر بیومارکرهای تغذیه ای و هورمونی در رت های تحت استرس دکتر راداحمدی 95
5 مینا سادات ایزدی مهر 94 بررسی اثر تزریق CRH درون آمیگدالی و استرس های سایکولوژیک بر میزان اشتها و سطح سرمی گرلین در رت دکتر راداحمدی 95
6 نازنین زهرا خسروی مهر 93 بررسی اثر 27 – هیدروکسی کلسترول برروی رشد و بیان فاکتور هسته ای (NF-kB)kB و گیرنده های شبه تول 4 (TRL4) در دو رده سلولی MCF-7 و MDA-MB231 دکتر حق جو 95
7 فاطمه خانی مهر 93 بررسی اثر کروسین بر پلاستیسیتی  سیناپسی ناحیه CA1 هیپوکامپ در رت های نر تحت استرس مزمن انزوا دکتر راداحمدی 95
8 کبری پیغانی مهر 93

بررسی اثر لووتیروکسین بر بهبود وضعیت بینایی در مدل موش صحرایی مولتیپل اسکلروزیس

دکتر رئیسی 95

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir