پایان نامه های دانشجویان دکترای حرفه ای گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/07/13-7:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی عنوان پایان نامه استاد راهنما تاریخ تصویب در گروه
1        

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir