پایان نامه های دانشجویان دکترای حرفه ای گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/03/21-11:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی موضوع شماره طرح تاریخ تصویب در گروه تاریخ تائید در معاونت پژوهشی استاد راهنما
سودابه زمانی بررسی مقایسه ای پارامترهای اسپرمی بین زوج هایی با باروری طبیعی و زوج های کاندید درمان به روش تلقیح درونرحمی اسپرم در نیمسال دوم سال 1393 293281 95/07/07 95/07/12 دکتر روشنک ابوترابی
هاجر سعیدی Gamma- secretase inhibitor does not modulate angiogenesis in colon adenocarcinoma in obese mice 190038 95/03/18 95/03/26 دکتر بهمن رشیدی
محمد رضائی Assessment of serum magnesium level and its relation with atherosclerotic carotid intima media thickness on post- menopausal women 394162 94/10/20 94/10/22 دکتر غلامرضا دشتی
وحید کاشانیان بروز مقایسه ای پروتئین مهارکننده تومور BACA1 در نمونه های سرطانی و سالم کولورکتال 292162 94/08/17 94/08/23 دکتر مهدی نیکبخت
فاطمه السادات میرابوطالبی بررسی پلی مورفیسم کدون شماره 72 ژن P53 در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئی د مزمن در شهر اصفهان 289028 94/05/28 94/05/31 دکتر مهدی نیکبخت دستجردی
حمید رضا صادقیان بررسی تاثیر استروژن بر میزان مارکرهای عصبی در طی تمایز نوروژنیک سلول های بنیادی مشتق از چربی 187128 94/04/06 94/04/08 دکتر شهناز رضوی
لیلا ره افروز بررسی تاثیر آهن و رژیم غذایی پر کلسترول بر آپوپتوز در شکنج دندانه دار از تشکیلات هایپو کامپ 290336 94/03/20 94/03/24 دکتر غلامرضا دشتی، دکتر بهمن رشیدی، دکتر پرهام رئیسی
عاصم عیسی بررسی ارتباط بین سطح سرمی چربی خون (LDL-HDL-TG-CHOL) و دانسیته استخوانی در زنان یائسه 392466 93/12/03 93/12/04 دکتر غلامرضا دشتی، دکتر محمدرضا سلامت
 فریناز فتوحی Semen Parameters and Chromatin Packoging in Microsurgical Varicocelectomy Patients 393796 93/11/11 93/11/12 دکتر محمد مردانی
زینب کریمی بررسی میزان تکثیر و بقای سلول های نوکلئوس پالپوزوس دیسک بین مهره ای انسانی در داربست کیتوسان/ ژلاتین تهیه شده با روش های Freeze drying و Freeze gelation  391090 93/07/07 93/12/24 دکتر بتول هاشمی بنی
فاطمه فزوه، رویا مظفری بررسی اثر پنتوکسی فیلین بر روی پارامترهی سیمن و حیات اسپرم های مردان نابارور الیگو آستنوزو اسپرمی در زوج های مراجعه کننده جهت درمان با روش تزریق داخل رحمی (IUI) 390556 93/05/28 93/06/05 دکتر گلشن ایرانپور، دکتر غلامرضا دشتی
وحید بیگی بررسی ارتباط بین تنگی شریان کاروتید مشترک و دانسیته استخوانی در زنان یائسه 392392 93/04/03 93/05/13 دکتر غلامرضا دشتی، دکتر آتوسا ادیبی
حجت حسینی ررسی میزان تاثیر پارامترهای اسپرمی بر روی نتایج درمان به روش تزریق درون رحمی اسپرم (IUI) در بازه ی زمانی شش ماه اول سال 1391 392296 92/07/15 92/08/18 دکتر روشنک ابوترابی
زهرا عبدالعالی بررسی مقایسه ای بروز پروتئین مهارکننده تومور DAL-1 در نمونه های سرطانی و سالم تخمدان توسط روش ایمونوهیستوشیمی 390607 92/05/13 92/05/26 دکتر مهدی نیکبخت
           

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir