پایان نامه های دانشجویان دکترای حرفه ای گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/04/23-6:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی سال ورود موضوع استاد راهنما تاریخ تصویب در گروه
4 آمنه پرستگاری 91 اثر شربت فلورابایل بر شدت بثورات پسوریازیس دکتر محمد مظاهری، دکتر محمود بابائیان 99/3/7
3 محمد ضادق عادل مهربان 90 بررسی اثر رب انار بر شدت و مدت گرگرفتگی و کیفیت زندگی زنان یائسه در مقایسه با دارونما دکتر محمد مظاهری، دکتر محمود بابائیان 98/6/20
2 ریحانه طاووسی 88 ارتباط تیپ های شخصیتی با مزاج از منظر طب ایرانی در دانشجویان پزشکی اصفهان طب سال های 1396-1394 دکتر محمد مظاهری، دکتر محمود بابائیان 97/5/27
1 هاجر احمدی 88 بررسی تناظر مفاهیم اختلالات شایع مری، معده و روده ها در حوزه گوارش کتاب طب اکبری با مفاهیم طب نوین دکتر محمد مظاهری، دکتر محمود بابائیان 96/3/31

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir