پایان نامه های دانشجویان دکترای حرفه ای گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد جمعه,1397/11/19-20:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود موضوع تاریخ تصویب در گروه تاریخ دفاع استاد راهنما
ریحانه طاووسی 88 ارتباط تیپ های شخصیتی با مزاج از منظر طب ایرانی در دانشجویان پزشکی اصفهان طب سال های 1396-1394 97/5/27 97/6/6 دکتر محمد مظاهری، دکتر محمود بابائیان
هاجر احمدی 88 بررسی تناظر مفاهیم اختلالات شایع مری، معده و روده ها در حوزه گوارش کتاب طب اکبری با مفاهیم طب نوین 96/3/31 97/4/4 دکتر محمد مظاهری، دکتر محمود بابائیان
           

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir