پایان نامه های دانشجویان دکترای حرفه ای گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/11/15-12:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود موضوع تاریخ تصویب در گروه تاریخ دفاع استاد راهنما
هاجر احمدی 88 بررسی تناظر مفاهیم اختلالات شایع مری، معده و روده ها در حوزه گوارش کتاب طب اکبری با مفاهیم طب نوین 96/3/31 در حال اجرا دکتر محمد مظاهری، دکتر محمود بابائیان
           

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir