پایان نامه های دانشجویان دکترای حرفه ای فیزیولوژِی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/06/22-5:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی سال ورود عنوان پایان نامه استاد راهنما تاریخ تصویب در گروه
1 مهران منانی         1391 بررسی عملکرد و رضایتمندی دانشجویان دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از واحد پایان نامه دکتر مهدی نعمت بخش 97/6/5
2 الینار حسین زاده 1390 Association between Ala379Val polymorphism of lipoprotein-associated A2 and migraine without aura in Iranian population                                                                                 دکتر شقایق حق جوی جوانمرد 96/2/19
3 مریم ربانی 1387 بررسی اثر روغن کوهان شتر بر ترمیم سوختگی درجه دو در موش صحرائی دکتر شقایق حق جوی جوانمرد 93/8/26
4 خاطره عبدالملکی 1386 بررسی اثر zinc protoporphyrix به همراه رادیوتراپی بر رشد ملانوما در موش های C57BL6 دکتر شقایق حق جوی جوانمرد 93/6/24

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir