پایان نامه های دانشجویان دکترای تخصصی گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/05/07-9:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود موضوع تاریخ تصویب در گروه تاریخ دفاع استاد راهنما
محمد کاظمی   بررسی شرایط بهینه تشخیص پیش از تولد غیرتهاجمی تریزومی 21 با استفاده از DNA جنینی آزاد موجود در خون مادر   1395/11/23 دکتر منصور صالحی
شریفه خسروی    ارزیابی پروتکل تشخیص قبل از لانه گزینی جنین با بررسی توأم سیستم HLA و موتاسیون در یک لنفوسیت تکی در بیماران بتا تالاسمی   1395/8/10 دکتر مجید خیراللهی
محبوبه رمضان زاده   بررسی ارزش تشخیصی استفاده از DNA آزاد جنینی در نمونه پلاسمای مادر و مقایسه آن با روش تهاجمی CVSدر تشخیص پیش از تولد موتاسیون پدری در بتا تالاسمی ماژور   1394/7/27 دکتر رسول صالحی-دکتر منصور صالحی - دکتر حسین خان احمد
بهرام باقر پور   بررسی اثر راپامایسین بر بیان در سطح نسخه برداری ژنهای FOXP3 و GARP در سلولهای Treg و عملکرد این سلولها در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس   1394/5/21 دکتر منصور صالحی – دکتر وحید شایگان نژاد
مرضیه اسدی   شناسایی موتاسیون های عامل آریتمی های قلبی ارثی سندرم بورگادا ،سندروم QT طولانی، در ژن SCN5A، سندروم سینوس بیمار در ژن های SCN5A و HCN4 و سندرم CPVT در ژن های CASQ2 و KCNJ2 در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان چمران اصفهان   1394/2/21 دکتر رسول صالحی –دکتر مجید خیراللهی –دکتر حسین خان احمد
بهرنگ علنی   بررسی اثر مهار ژنهای شوک حرارتی 90 و 70 با استفاده از فناوری RNAi بر فعالیت مسیر Nrf2 در سلول های شبه نورونی تمایز یافته دوپامینرژیک   93/3/7 دکتر معراج پورحسین  - دکتر کامران قائدی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir