پایان نامه های دانشجویان دکترای تخصصی گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-8:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود موضوع تاریخ تصویب در گروه تاریخ دفاع استاد راهنما
           
سمیه تنهایی   ساخت سازه القایی بیان کننده ژن Fndc5، بررسی بیان در سطح RNA و پروتئین در سلول ها و بافت های مختلف و بررسی نحوه تنظیم بیان ژن از طریق microRNA ها   96/11/23 دکتر پروانه نیک پور و دکتر محمد حسین نسصر اصفهانی
محبوبه کوهیان   مطالعه و تجزیه و تحلیل پیوستگی ژنتیکی جهت شناسایی لوکوس های عامل ناشنوایی غیر سندرمی با وراثت مغلوب اتوزومی  در 20 خانواده منفی برای جهش های GJB2  در استان اصفهان.   96/11/6 دکتر محمد امین طباطبایی فر و دکتر مرتضی هاشم زاده
عباس مرید نیا  

تعیین جهش در ژنهای کاندید در بیماران مبتلا به Diffuse gastric cancer.

 
  96/3/2 دکتر خیراللهی
محمد کاظمی   بررسی شرایط بهینه تشخیص پیش از تولد غیرتهاجمی تریزومی 21 با استفاده از DNA جنینی آزاد موجود در خون مادر   1395/11/23 دکتر منصور صالحی
شریفه خسروی    ارزیابی پروتکل تشخیص قبل از لانه گزینی جنین با بررسی توأم سیستم HLA و موتاسیون در یک لنفوسیت تکی در بیماران بتا تالاسمی   1395/8/10 دکتر مجید خیراللهی
محبوبه رمضان زاده   بررسی ارزش تشخیصی استفاده از DNA آزاد جنینی در نمونه پلاسمای مادر و مقایسه آن با روش تهاجمی CVSدر تشخیص پیش از تولد موتاسیون پدری در بتا تالاسمی ماژور   1394/7/27 دکتر رسول صالحی-دکتر منصور صالحی - دکتر حسین خان احمد
بهرام باقر پور   بررسی اثر راپامایسین بر بیان در سطح نسخه برداری ژنهای FOXP3 و GARP در سلولهای Treg و عملکرد این سلولها در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس   1394/5/21 دکتر منصور صالحی – دکتر وحید شایگان نژاد
مرضیه اسدی   شناسایی موتاسیون های عامل آریتمی های قلبی ارثی سندرم بورگادا ،سندروم QT طولانی، در ژن SCN5A، سندروم سینوس بیمار در ژن های SCN5A و HCN4 و سندرم CPVT در ژن های CASQ2 و KCNJ2 در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان چمران اصفهان   1394/2/21 دکتر رسول صالحی –دکتر مجید خیراللهی –دکتر حسین خان احمد
بهرنگ علنی   بررسی اثر مهار ژنهای شوک حرارتی 90 و 70 با استفاده از فناوری RNAi بر فعالیت مسیر Nrf2 در سلول های شبه نورونی تمایز یافته دوپامینرژیک   93/3/7 دکتر معراج پورحسین  - دکتر کامران قائدی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir