پایان نامه های دانشجویان دکترای تخصصی گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/05/07-6:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی سال ورود عنوان پایان نامه استاد راهنما تاریخ تصویب در گروه
1 محمد بختیاری 1395 بررسی اثر اداراون در تمایز سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی انسانی به سلول های الیگودندروسیتی در مدل رتی بیماری ام اس دکتر مردانی 1397/11/01
2 علی هنرور 1395 مقایسه کندروژنز سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی بر روی داربست های هیبریدی پلی کاپرولاکتون/ فیبرین/ ماتریکس خارج سلولی به روش های salt leaching دکتر والیانی 1397/10/17
3 سهیلا سلماسی 1394 بررسی تاثیر گنادوتروپین و پروژسترون بر میزان بیان miR-16-5P و miR-17-5P و پروتئین VEGF در آنژیوژنز اندومتر موش دکتر رشیدی 1397/11/08
4 مریم عظیم زاده 1394 بررسی تاثیر سلولهای بنیادی مشتق از بافت چربی بیان کننده IL-11 و IL-13 در رشد و تکثیر سلولهای الیگودندروسیت و روند میلین سازی در مدل EAE دکتر نوشین امیرپور 1397/05/24
5 مهناز حسینی 1393 بررسی تغییرات مورفولوژیک تخمدان، بیان ژنهای تخمدانی و اثر حمایتی اسکوربیک اسید و کورکومین در موالید موشهای باردار به دنبال استرس پره ناتال دکتر رشیدی 1397/03/21
6 منصور همایون 1393 بررسی تاثیرات Grape seed extract(GSE) و Pogostone بر روی چرخه سلولی و آپوپتوز سلول های سرطانی تخمدان (OVCAR-3) به دنبال بیان ژن های مهارکننده توموری PTEN و DACT1 و ارزیابی مکانیسم های مولکولی مربوطه در شرایط in vitro دکتر نیکبخت 1397/02/17
7 نیره ساجدی 1393 بررسی اثرات myricetin بر روی بیان ژن های مهار کننده ی تومور BRCA1 و P53 و آپوپتوزحاصله در رده سلولی سرطان پستان دکتر نیکبخت 1397/02/07
8 رسول گنجی 1392 بررسی تاثیر تزریق سلولهای بنیادی مشتق ازبافت چربی انسان هم زمان با استفاده از پرگنولون در جسم پینه ای مغز موش صحرایی مدل بیماری مولتیپل اسکروز دکتر مردانی 1395/12/16
9 منا گرجی 1392 مقایسـه تـاثیر ترکیـبات گیـاهی ( آووکادو / سویا ، ایکارین وعصاره انار ) بارگذاری شده در نانوذرات فیبرین وانکپسوله در داربست pLGA  جهت مهندسی بافت غضروف از سلول های بنیادی مشتق از چربی دکتر بتول هاشمی بنی 1395/12/09
10 ریحانه سید ابراهیمی 1392 طراحی وساخت داربست کامپوزیت لامینین / الکترورسی شده با قابلیت رهایش کنترل شده BDNF همراه با نانو پارتیکل طلا جهت تکثیر وتمایز سلولهای بنیادی مشتق از بافت چربی به سلولهای شوان دکتر شهناز رضوی 1395/10/11
12 ولی اله مرادی 1392  بررسی اثرات زنجبیل بر پیشگیری از تخریب میلین درجسم پینه ای مغز موش صحرایی، مدل بیماری مولتیپل اسکلروزیس دکتر اسفندیاری 1394/09/30
13 زینب شاکرین  1392 بررسی تأثیر عصاره زنجبیل بر یادگیری و حافظه فضایی، نورون زایی و وضعیت میتوکندری در سلول های هیپوکامپ در مدل آلزایمری رت نر بالغ و مطالعه همزمان تأثیر این عصاره بر سیستم تولید مثل همین حیوان دکتر اسفندیاری 1392/09/18
14 احمد تیموری نژاد 1391 بررسی ترمیم غضروف مفصلی در مدل حیوانی از طریق مهندسی بافت با استفاده از سلول های بنیادی تمایز یافته به کندر وسیت تحت تاثیر عصاره انار وترکیب سویا و آووکادو دکتر بهرامیان 1395/01/31
15 وجیهه عسگری 1391 بررسی تمایز سلول­­های بنیادی مشتق از چربی انسان به سلول­های پیش ساز عصبی تحت تاثیر ریز مولکول­ رتینوئیک اسید تثبیت شده بر روی نانوذرات طلا دکتر بهرامیان 1395/02/06
16 ملیحه جهرمی 1391 بررسی میزان ترمیم عصب سیاتیک رت با استفاده از کاندویت لامینین PLGA/ حاوی نانوذرات طلا با قابلیت رهایشBDNF و سلولهای بنیادی مشتق از بافت چربی دکتر شهناز رضوی 1391/04/12

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir