پایان نامه های دانشجویان دکترای تخصصی گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/09/05-11:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود موضوع تاریخ تصویب در گروه استاد راهنما استاد مشاور
محمد جواد سعیدی 1397 بررسی اثرات عصاره ی خوراکی سالوادوراپرسیکا بر میزان بیان رزیستین و اپلین بافت چربی، پروفایل لیپیدی، شاخص های استرس اکسیداتیو و مولفه های هیستولوژیک در موش های صحرایی دیابتیک 1397 دکتر ابراهیم اسفندیاری دکتر علی والیانی، دکتر مصطفی قنادیان، دکتر آذر برادران
محمد علی ایزدی 1391 بررسی و مقایسه تاثیر کارتوژنین، آووکادوسویا و فاکتور رشد بر روی القای کندروژنز در سلول های بنیادی مشتق از TGF)B3 چربی انسانی بر روی داربست فیبرین در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی 1397 دکتربتول هاشمی بنی دکتر ابراهیم اسفندیاری، دکتر حمید بهرامیان، دکتر علی والیانی
مجید پورانتظاری   بررسی تاثیر سویا/آووکادو و ایکارین بر روی فرآیند القاء کندروژنز در سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی در داربست هیبریدی پلی لاکتیک کوگلیکولیک اسید / فیبرین 1396 دکتر محمد مردانی دکتر بتول هاشمی بنی، دکتر علی والیانی
اکرم صادقی   بررسی تاثیر القایی دیابت مادری نوع یک بر میزان بیان سه ژن دخیل در روند نوروژنز در هیپوکامپ در حال رشد نوزادان رت 1395 دکتر شهناز رضوی، دکتر ابراهیم اسفندیاری دکتر حسین خان احمد، دکتر جواد حامی
سعید زمانی   بررسی تاثیر القایی Genistein و اسید رتینوئیک بر روی بیان ژن مهار کننده ی تومور RAR-b و P14 و آپوپتوز حاصله در رده سلولی سرطان تخمدان (OVCAR-3) 1395 دکتر مهدی نیکبخت، دکتر محمد مردانی دکتر بتول هاشمی بنی
زین العابدیت شریفیان   بررسی تاثیر پیاسکلیدین در روند القای کندروژنز در سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی در داربست کامپوزیتی کوپلیمر گلایکولید/هیالورونیک اسید 1395 دکتر بتول هاشمی بنی، دکتر محمد مردانی دکتر علی والیانی، دکتر حمید بهرامیان
محمد زمانی   بررسی اثر آگونیست و آنتاگونیست گیرنده آدنوزین نوع 1 بر روی بیان ژن مهار کننده توموری P53 و آپوپتوز حاصله در رده سلولی سرطان پستان 1395 دکتر محمد مردانی، دکتر علی والیانی  
ایرج رشیدی   بررسی اثرات بلینوستات بر روی ژن سرکوبگر تومور RBM5 و مهار رشد رده سلولی سرطانی پروستات PC-3 1395 دکتر مهدی نیکبخت دکتر حسین خان احمد، دکتر علی والیانی
محسن اسلامی   بررسی اثرات نوروپرتکتیو عصاره رزماری و ورزش بر نورودژنراسیون و اکسیداتیو استرس در کورتکس پره فرونتال رت در مدل Aging 1395 دکتر شهناز رضوی، دکترابراهیم اسفندیاری دکتر هما رسولی جزی
نیره ساجدی    بررسی اثرات myricetin بر روی بیان ژن های مهار کننده ی تومور BRCA1 و P53 و آپوپتوز حاصله در رده سلولی سرطان پستان 1396 دکتر مهدی نیکبخت  
فریدون کاووسی   تعیین اثر جنشتان بر روی بیان ژن مهار کننده ی تومور گیرنده استروژن نوع 1 (ER1) و آپوپتوز حاصل از هورمون درمانی در ردۀ سلولی سرطان کبد 1394

دکتر مهدی نیکبخت، دکتر ابراهیم اسفندیاری

دکتر علی والیانی، دکترمزدک حاکمی گنجعلی حانی
ناظم قاسمی   بررسی کارایی پیوند سلولهای ترشح کننده فاکتورهای نوروتروفیک (NTF-SC) تمایز یافته از سلولهای بنیادی مشتق از بافت چربی انسان در رات، مدل بیماری مولتیپل اسکلروز 1393 دکتر شهناز رضوی، دکتر محمد مردانی، دکتر ابراهیم اسفندیاری دکتر حسین صالحی، دکتر حمید زرکش
فاطمه سادات مصطفوی   تعیین و مقایسه پتانسیل تمایز نوروژنیک در سلولهای بنیادی مشتق از بافت های چربی و مغز استخوان انسان تحت تاثیر هورمون تیروئیدی T3 1393 دکتر شهناز رضوی، دکتر محمد مردانی، دکتر ابراهیم اسفندیاری دکتر سید حمید زرکش
علی والیانی 1388 بررسی تاثیر نانو لوله های کربنی بر فرآیند القاء کندروژنز در سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی انسان در داربست آلرژینات 1392

دکتر ابراهیم اسفندیاری، دکتر بتول هاشمی بنی

 
محمد کریمی پور 1386 بررسی تاثیر عصاره گل سرخ محمدی بر یادگیری، حافظه  فضایی، نورونزایی و شکل پذیری سیناپسی در سلول های هیپوکامپ در رت نر بالغ 1392 دکتر ابراهیم اسفندیاری  
شیوا روشنخواه   بررسی تاثیر میدان الکتریکی بر فرآیند کندوژنز در سلول های بنیادی  حاصل از چربی 1392

دکتر ابراهیم اسفندیاری

 
سیده زهرا بابازاده   بررسی تاثیر مهار کننده های DNA متیل ترانسفراز بر بیان مجدد ژن RASSIFIA و متعاقب آن آپوپتوز و توقف سیکل سلولی بر رده سلولی سرطانی PANC-1 1392

دکتر مهدی نیکبخت

دکتر بتول هاشمی بنی، حی، دمتر محمد ربانی، دکتر دکتر منصور صالحی، دتر مرجان قره گوزلو
محمد رضا سلحشور   بررسی اثر Saleramide به عنوان مهار کننده بیان ژن Sirtuin1 و CTB به عنوان فعال کننده بیان ژن P300 بر روی استیلاسیون پروتئین p53 و آپوپتوز حاصله در رده سلولیMCF-7 1391

دکتر مهدی نیکبخت دستجردی، دکتر محمد مردانی

دکتر محمد ربانی، دکتر مرجان قره گوزلو، دکتر بتول هاشمی بنی
ملک مسعود انصار 1386 بررسی اثر Saleramide به عنوان مهار کننده بیان ژن Sirtuin1 و CTB به عنوان فعال کننده بیان ژن P300 بر روی استیلاسیون پروتئین p53 و آپوپتوز حاصله در رده سلولیMCF-7 1391

دکتر مهدی نیکبخت دستجردی، دکتر محمد مردانی

دکتر بتول هاشمی بنی، دکتر وحید گوهریان
آزاده کبیری 1386 بررسی اثر PRP پلاسمای غنی ازپلاکت بر روند کندروژنز سلولهای  بنیادی مزانشیمیمشتق از بافت چربی انسانی در سیستم کشت Transwell 1391

دکتر محمد مردانی، دکتر ابراهیم اسفندیاری

دکتر بتول هاشمی بنی، دکتر ابوالقاسم اسماعیلی، دکتر عباسعلی پورآذر
نوشین امیرپور   تمایز سلولهای بنیادی جنینی انسان با سلولهای فتورسپتوری شبکیه چشم از طریق هم کشتی با سلولهای لایه رنگدانه ای شبکیه 1390

دکتر ابراهیم اسفندیاری، دکتر محمد حسین نصر اصفهانی، دکتر حسین بهاروند

دکتر شهناز رضوی، دکتر فرشته کرمعلی، دکتر حسن رزمجو، دکتر علیرضا دهقانی
احمد شبانی زاده   بررسی وضعیت متیلیشن ناحیه پروموتر ژنهای مهارکننده تومور BRCA1  و BRCA2 و بیان پروتئینهای مربوطه در ژنوتیپهای مختلف ژن MTHFR در نمونه سرطانی تخمدان 1382 دکتر ابراهیم اسفندیاری دکتر منصور صالحی، دکتر اردشیر طالبی، دکتر عباسلعی ربیعی، مهندس اکبری
زهرا تقی پور   بررسی میزان تاثیر پیوند سلول مزانشیمی و پیش ساز عصبی مشتق از پالپ دندان بر بهبود آسیب نخاعی موش صحرایی 1390

دکتر حمید بهرامیان، دکتر محمد حسین نصر اصفهانی، دکتر حسین بهاروند

 
علی نیاپور   بررسی مقایسه ای پیوند همزمان سلولهای پیش ساز عصبی مشتق از سلولهای بنیادی جنینی انسانی و سلولهای شوان موش صحرایی در بهبود آسیب نخاعی در موش صحرایی 1390 دکتر محمد مردانی، دکت رمحمد حسین نصر اصفهانی، دکتر حسین بهاروند دکتر اردشیر طالبی
حسین صالحی   تعیین ماهیت عصبی سلولهای پیش ساز عصبی حاصل از سلولهای بنیادی جنینی انسان بدنبال هم کشتی با سومیتها و نوتوکورد جنین جوجه 1390

دکتر شهناز رضوی، دکتر محمد حسین نصر اصفهانی، دکتر حسین بهاروند

 
میترا سلیمانی 1382 تمایز نورونی سلولهای بنیادی بدست آمده از پالپ دندان شیری انسانی 1389 دکتر حمید بهرامیان، دکتر محمد مردانی، دکتر محمد حسین نصر اصفهانی، دکتر حسین بهاروند دکتر شهناز رضوی
هاجر شفایی  

القاء کندروژنز در سلولهای بنیادی مشتق از چربی تحت تاثیر اولتراسوند و TGFβو تعیین فنوتیپ مولکولی کندروسیتهای حاصل

1389

دکتر ابراهیم اسفندیاری، دکتر محمد مردانی، دکتر شهناز رضوی

دکتر بتول هاشمی بنی، دکتر ابوالقاسم اسماغیلی
محسن سقا 1382 تاثیر سومایتهای جنین جوجه بر تمایز عصبی سلولهای بنیادی جنینی موش 1388

دکتر ابراهیم اسفندیاری، دکتر محمد حسین نصر اسفهانی، دکتر حسین بهاروند

دکتر شنهاز رضوی
محمدرضا دارابی 1376

تاثیر ولتاژ و زمان بر میزان فیوژن و تکوین جنین های نتراپلوئید حاصل از الکتروفیوژن جنین های دو سلولی گاو تا مرحله بلاستوسیست

1383

دکتر محمد حسین نصر اصفهانی، دکتر محمد مردانی

دکتر حسین ایمانی، دکتر حسین بهاروند
حسین صادقی 1376

بررسی آثار هم کشتی و محیط های کشت متوالی بر میزان دستیابی به بلاستوسیست از اووسیت های نابالغ گاوی در محیط آزمایشگاه

1382

دکتر محمد حسین نصر اصفهانی

 
حجت الله کریمی 1376 بررسی میزان بقاء و تعداد سلول‌های توده داخلی حاصل از بلاستوسیست‌های بدست آمده از اووسیت‌های بالغ شده گاوی در آزمایشگاه و ارتباط آن با انجماد شیشه‌ای 1382

دکتر محمد حسین نصر اصفهانی، دکتر محمد مردانی

 
عباسعلی ربیعی 1376 ساخت پلیمر و تهیه بدن کامل انسان به روش (Whole Body) پلاستینیشن حجمی (Plastination) 1382

دکتر ابراهیم اسفندیاری

 
روشنک ابوترابی  

ارزیابی آزمون MTT به عنوان تست حیاتی اسپرم و کاربرد بالینی آن در تزریق مستقیم اسپرم به اخل سیتوپلاسم تخمک 

1381

دکتر محمد حسین نصر اصفهانی،  دکتر ابراهیم اسفندیاری

 
سید فخر الیدن مصباح 1374 بررسی بلوغ آزمایشگاهی تخمک شتر یک کوهانه به وسیله میکروسکوپ نوری و الکترونی 1381

دکتر مجتبی کافی، دکتر حسن نیلی، دکتر محمد حسین نصر اصفهانی

 
مرتضی انوری 1374 بررسی تاثیر انجماد بر فعالیت آکروزومی اسپرم 1381

دکتر  محمد حسین نصر اصفهانی، دکتر سید مهدی کلانتر

دکتر محمد علی خلیلی
محمد هاشمی تبار 1374 بررسی تاثیر پروتئین تنظیم کننده کمپلمان بر تحرک (CD56) اسپروماتوزوا 1379

دکتر محمد حسین نصر اصفهانی، دکتر عباس رضایی

 
بتول هاشمی بنی 1382 جداسازی سلول های بنیادی مزانشیمی از بافت چربی انسانی و تمایز دادن سلول های به دست آمده به کندروسیت تحت تاثیر در BMP-6 فاکتور رشد Alginate Culture 1387

دکتر ابراهیم اسفندیاری، دکتر شنهاز رضوی، دکتر سعید کرباسی

دکتر محمد مردانی، دکتر عبدالرضا صباحی، دکتر فاطمه نادعلی، دکتر حمید شفیع زاده
حسن آذری   راه اندازی یک روش فلوسیتومتری نابالغ از سلول های بنیادی عصبی Establishment of Flowcytometry Based Method for Generation of Highly Enriched Immature Neurons from Nerual Stem Cells 1386 دکتر ابرهیم اسفندیاری، پروفسور برنت آلان رینولدز، دکتر محمد مردانی  
محمد قاسم گل محمدی   تعیین توزیع و فراوانی سلول های بنیادی عصبی در محور بطن های مغز موش بالغ Determination of the Prevalence and Distribution of Neural Stem and Progenitor Cells along the Entire ventricular  neuroaxis of the adult mouse brain 1386

دکتر ابراهیم اسفندیاری، دکتر محمد مردانی، پروفسور راد ریتز

 
معصومه فغانی 1382 بررسی ناپایداری میکروساتلیت در نمونه های سرطانی پستان با ژنوتیپ های مختلف P53 کدون شماره 72 ژن در شهر اصفهان 1386

دکتر مهدی نیکبخت دستجردی، دکتر منصور صالحی، دکتر محمد ربانی

دکتر اردشیر طالبی، دکتر بهرام سلیمانی
مریم انجم شعاع   تاثیر القایی نوتوکورد بر تمایز سلول های بنیادی جنینی موش به سلول های عصبی 1386 دکتر محمد مردانی، دکتر محمد حسین نصر اصفهانی، دکتر حسین بهاروند دکتر شهناز رضوی
رحیم گل محمدی  

بررسی موتاسیون اکسون های 5 تا 9 ژن در تومورهای بدخیم P53 نواحی مختلف آناتومیک روده بزرگ با روش PCR  و بیان SSCP در نمونه P53 پروتئین های هیستوپاتولوژیک مربوطه 

1385 دکتر مهدی نیکبخت دستجردی  
حمید بهرامیان 1374 بررسی تاثیر پروتئین یک پروتئین تنظیم CD46 کننده کمپلمان بر روی اسپرم به عنوان Motility  یک یاز علل ناباروری 1379 دکتر محمد حسین نصر اصفهانی،  دکتر عباس رضایی  
شهناز رضوی 1374 مقایسه روش های ارزیابی کیفیت کروماتین اسپرم از لحاظ تراکم و پایداری در رابطه با میزان موفقیت در لقاح (IVF) آزمایشگاهی 1379 دکتر محمد مردانی، دکتر محمد حسین نصر اصفهانی  
محمد مردانی   بررسی تاثیر پایداری کروماتین اسپرم در لقاح (IVF) آزمایشگاهی 1376 دکتر محمد حسین نصر اصفهانی  
زین العابدین بهدادی پور   بررسی سلول های در (APUD) اتترواندوکرین 22 نمونه دئودنوم انسان 1374 دکتر شهناز رضوی، دکتر ابراهیم اسفندیاری  
صغری بهمن پور   بررسی مراحل اولیه جنینی موش و تهیه اطلس میکروسکوپی همراه با تصاویر سونوگرافی جنین انسان 1374 دکتر محمد حسین نصر اصفهانی  
سید مجتبی صابر علی   تشریح اعصاب کرانیال روی جسد ده نوزاد 1374

دکتر ابراهیم اسفندیاری

 
محمد حسن حیدری   بررسی سلول های آنترواندوکرین روده کوچک (ژژونوم و ایلئوم) در 22 نمونه انسانی 1374 دکتر احمد سبحان، دکتر فرود بهمنی  
مظفر خزایی   تغییرات بافتی رحم موش در دوره قبل از لانه گزینی  1374 دکتر محمد حسین نصر اصفهانی، دکتر احمد حسینی  
عبدالرضا صباحی   اتخاذ شیوه ای جدید در تدریس هیستولوژی 1374 دکتر ابراهیم اسفندیاری  

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir