پایان نامه دستیاران گروه رادیوتراپی وآنکولوژی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/08/10-10:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ردیف

  نام و نام   خانوادگی سال ورود

                      عنوان پایان نامه

   استاد راهنما

    رشته         تحصیلی تاریخ تصویب در گروه 

  55

دکتر مهساکیانی نیا 96 A double blind randomized trial on the effectiveness of Mometasone 0.1% cream and Hydrocortisone 1% cream on the prevention of acute radiation dermatitis

دکترمهنازرعایایی

 دکترسیمین همتی

دستیار رادیوانکولوژی 98
54 دکتر حسین طاهری 95

Radiobiological evaluation of three common clinical radiotherapy techniques including combined photon-electron, tangential beams and electron therapy in …

دکتر علی اخوان-دکتر محمدباقرتوکلی دکتر فیزیک پزشکی 97
53 دکتر سوسن عندلیبی 95 " بررسی اثر ممانتین بر روی اختلالات عصبی شناختی در بیماران مبتلا به تومور مغزی تحت رادیوتراپی در بیمارستان سیدالشهداء(ع) در سال 1397 "

دکترسیمین همتی 

دکتر حمیدامامی

دکتری تخصصی رشته رادیوانکولوژی 97
52 دکتر لیلا میری 94 تعیین میانگین زمان بقای بیماران مبتلا به سرطان سلول سنگفرشی زبان مراجعه کننده به درمانگاه رادیوتراپی -انکولوژی بیمارستان حضرت سیدالشهداء(ع) اصفهان از فروردین سال 1382 لغایت اسفند سال 1391 دکتر علی اخوان دکترای عمومی 97
51 مریم سرخیل 94 بررسی Stage سرطان کولورکتال در بیماران ارجاعی به مرکز سرطان سیدالشهداء(ع) اصفهان در سال های 94-1391  دکتر حمید امامی دکترای عمومی 97
50 دکتر زهرا نادری بنی 94 "Effect of neck radiation on result of doppler sonography of carotid arteries in head and neck cancer patients" دکترعلی اخوان دکترحمیدامامی دکتری تخصصی رشته رادیوانکولوژی 96
49 دکتر علی ابراهیمی 94 "A Randomized, double – blind, Placebo-controlled trial in evaluate the Preventive effect of curcumin in radiation therapy – induced enteritis in Patients With rectal Cancer

دکترنادیانجفی زاده

دکترسیمین همتی

دکتری تخصصی رشته رادیوانکولوژی 96
48 دکتر حمید قهرمانی 94 "Topical Capsaicin as a Preventive Agent against Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy in Patients Receiving Oxaliplatin دکترنادیانجفی زاده  دکترمهنازرعایایی دکتری تخصصی رشته رادیوانکولوژی 96
47 دکتر نوشین ناظمی نژاد 94 بررسی تأثیر افزودن کاپتوپریل به رژیم استاندارد کموتراپی حاوی کاپسیتابین، در پیشگیری از بروز سندرم دست و پا ناشی از کاپسیتابین در بیماران مبتلا به کانسر کولورکتال

دکترمهنازرعایایی

نادیا نجفی زاده

دستیار رادیوانکولوژی 96
46 دکتر علی کمال 93 بررسی میزان بروز عوارض دیررس پس از درمان بیماران مبتلا به لنفوم هوچکین مراجعه کننده به بیمارستان سیدالشهدا اصفهان دکتر علی اخوان دکترای عمومی 97
45 دکتر علی اصغر شاکری 92

بررسی تأثیر داروی لیورگل در کبد چرب بیماران سرطانی که تحت درمان     با داروهای شیمی درمانی ایرینوتکان و اگزالی پلاتین

Effect of livergol on the improvement of fatty liver in patients with cancer undergoing irinotecan-and oxaliplatin-based chemotherapy regimen

دکتر حمیدامامی دکتر علی اخوان دکتری تخصصی رشته رادیوانکولوژی 94
44 دکتر رفاق شرهانی 92

مقايسه دز رسیده به قلب و شریان کرونريmain  Leftبا روش 3DCRT  ودرمان هاي دوبعدي  در رادیوتراپی ادجوانت زنان با تشخيص کانسر پستان چپ مراجعه كننده به بيمارستان ميلاد

Indices of Cardiac and LAD Irradiation in Conventional 2D (SAD) and 3D Conformal Radiotherapy Techniques: a dosimetrical comparison

دکترعلی اخوان

دکترکیوان جباری

دکتری تخصصی رشته رادیوانکولوژی 94
43 غزاله حافظی 91

بررسی پلی مورفیسم تکرار CA در ژن Src و ارتباط آن با سرطان پستان

The association between CA polymorphism in src gene and risk of breast cancer

دکتر سیمین همتی کارشناس ارشد ژنتیک 96
42 دکتر زینب صالحی 91

بررسی نقش ویتامین E در جلوگیری از نوروپاتی محیطی ناشی از رژیم های حاوی اگزالی پلاتین در سرطانهای کولورکتال

دکتر مهناز رعایائی دکتری تخصصی رشته رادیوانکولوژی 93
41 دکتر سیده هدی مهدوی 91

مقایسه روش های طراحی بولوس در اصلاح دز سطحی ناهمواری های اسکار ماستکتومی در الکترون درمانی بیماران کانسر برست 

 Evaluation of various boluses in dose distribution for electron therapy of the chest wall with an inward defect

دکتر مهناز رعایائی دکتری تخصصی رشته رادیوانکولوژی 93
40 دکتر نگاه اهوازی 91

بررسی اثر افزایش روزهای مصرف کپسول Abitant از سه روز به شش روز، در کنترل تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی با رژیم AC در بیماران مبتلا به سرطان پستان

Effect of increase in duration of aprepitant consumption from 3 to 6 days on the prevention of nausea and vomiting in women receiving combination of …

دکتر سیمین همتی دکتری تخصصی رشته رادیوانکولوژی 93
39 دکتر هدا باز افکن 91 ارتباط بین طول توالی های تکراری (CA)n و (TTTA)n در ژن های IGF-1 و CYP19 و خطر ابتلا به سرطان پروستات در جمعیت اصفهان دکتر سیمین همتی ( استاد مشاور) کارشناسی ارشد رشته علوم سلولی ملکولی گرایش ژنتیک 93
38 دکتر پروانه علیخانی 90  بررسي اثر سوفات روي در بروز و شدت موكوزيت ناشي از راديشن و كموراديشن در بيماران مبتلا به SCC سر و گردن در روند بهبودي آن دکتر سیمین همتی دکترای عمومی 96
37 دکتر فرزانه نیکوبین 90

بررسی اثر مصرف قرص چای سبز در عارضه اسهال حاد و تهوع و استفراغ ناشی از رادیوتراپی شکم و لگن 

Double-blinded, randomized, placebo-controlled study to evaluate the effectiveness of green tea in preventing acute gastrointestinal complications due to …

دکترحمیدامامی دکترمهنازرعایایی دکتری تخصصی رشته رادیوانکولوژی 92
36 دکتر زهرا صدری 90

بررسی پلی مورفیسم تکرار TAAAA در ژن P53 و ارتباط آن با سرطان پروستات

The study of TAAAA repeat polymorphism in p53 gene and its association with prostate cancer

دکتر سیمین همتی کارشناس ارشد ژنتیک 96
35 دکتر پوریا عادلی 90

 مقایسه تأثیر اندازه گیری CEA و TIMP-1 در پیگیری پاسخ به درمان کموتراپی در بیماران مبتلا به کانسر کولون متاستاتیک

… tissue inhibitor of metalloproteinases-1 and carcinoembryonic antigen plasma levels in response to chemotherapy in patients with metastatic colorectal cancer

دکتر مهناز رعایائی دکتری تخصصی رشته رادیوانکولوژی 92
34 حوراء خادم 89

 کاربرد روش HRM در غربالگری جهش های ژنهای BRCA1  و BRCA2 در بیماران مبتلا به سرطان پستان بیمارستان سیدالشهداء (ع) شهر اصفهان ـ 1390

Investigating the Prevalence of BRCA1 and BRCA2 Gene Mutations in Patients with Breast Cancer.

دکتر سیمین همتی دکترای عمومی داروسازی 94
33 الهام داستان پور 89 بررسی مقایسه ای تأثیر کرم سیلورسولفادیازین و ژل آلوورابر التهاب پوست ناشی از رادیوتراپی با الکترون پس از ماستکتومی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان 1390 دکتر سیمین همتی کارشناس ارشد آموزش پرستاری 92
32 جواد رمضانی 89

فراواني موتاسيون اگزون شماره دو ژن مهار کننده تومور KLF6 در نمونه هاي سرطاني پروستات 

دكتر سيمين همتي (استاد مشاور) دکترای پزشکی عمومی 93
31 دکتر نفیسه ارباب جلفائی 88

 بررسی تدثیر سلنیوم و ویتامین E در پیشگیری از نفروتوکسیسیته ناشی از سیس پلاتین در بیماران مبتلا به کانسر تحت درمان با شیمی درمانی بر پایه سیس پلاتین : یک مطالعه پلاسبو ـ کنترل تصادفی شده

 The effects of vitamin E and selenium on cisplatin-induced nephrotoxicity in cancer patients treated with cisplatin-based chemotherapy: A randomized, placebo …

دکتر سیمین همتی دکتری تخصصی رشته رادیوانکولوژی 90
30 دکتر صدیقه قاسمی 88

 بررسی تأثیر درمان سرکوب اندروژن بر ریسک فاکتورهای بیماریهای قلبی عروقی در بیماران با سرطان پروستات

 Effect of androgen deprivation therapy on cardiovascular risk factors in prostate cancer

دکتر مهناز رعایائی دکتری تخصصی رشته رادیوانکولوژی 90
29 دکتر زکیه آقا عبداللهیان 88 مطالعه پلی مورفیسم دو میکروستلایت در ژن GATA3 و ارتباط آن با خطر ابتلا به سرطان پستان در منطقه اصفهان دکتر سیمین همتی کارشناس ارشد ژنتیک 93
28 دکتر محبوبه میری 87

 مطالعه پلی مورفیسم تکرار GGC در اگزون شماره یک ژن eRF3/GSPTI و ارتباط آن با خطر ابتلا به سرطان پستان در جمعیت اصفهان

 GGCn polymorphism of eRF3a/GSPT1 gene and breast cancer susceptibility

دکتر سیمین همتی کارشناسی ارشد رشته علوم سلولی و مولکولی گرایش ژنتیک 92
27 دکتر مصطفی سروی زاده 87

 بررسي كلينيكي اثر دهان شويه مرفين در تسكين غلائم و نشانه هاي موكوزيت ناشي از پرتودرماني و شيمي درماني در بيماران مبتلا به كانسر مراجعه كننده به بيمارستان حضرت سيدالشهداء (ع) اصفهان و مقايسه با درمان متداول موكوزيت در ديفن هيدرامين ←آلومينيوم . ام . جي . ليدوكائين  

Morphine mouthwash for the management of oral mucositis in patients with head and neck cancer

دکتر سیمین همتی  دکتری تخصصی رشته رادیوانکولوژی 90
26 دکتر آرمین سعیدی 87

 بررسی تاثیر کورکومین خوراکی در پیشگیری از درماتیت حاد ناشی از پرتودرمانی بیماران کانسر پستان

Clinical Evaluation of Oral Curcumin in Prevention of Acute Dermatitis in Breast Cancer Radiotherapy.

دکتر سیمین همتی دکتری تخصصی رشته رادیوانکولوژی 90
25 دکتر سهیل وجدانی 87

 بررسي اثر بخشي سولفات روي در پيشگيري و درمان اختلال حس چشايي حاد ناشي از پرتودرماني در بيماران مبتلا به سرطان سر و گردن درمان شده در بيمارستان سيدالشهداء (ع)

Preventive effects of zinc sulfate on taste alterations in patients under irradiation for head and neck cancers: A randomized placebo-controlled trial

دکتر سیمین همتی دستیار رادیوانکولوژی 90
24 دکتر نادیا نجفی زاده 86

بررسی کلینیکی اثر داروی Bioxtra در تسکین علایم و نشانه های خشکی دهان پس از پرتودرمانی در بیماران با سرطانهای سر و گردن مراجعه کننده به بیمارستان سیدالشهداء(ع)

Clinical evaluation of BIOXTRA in relieving signs and symptoms of dry mouth after head and neck radiotherapy of cancer patients at Seyed-al-Shohada …

دکتر عباس گوکی زاده 

دکتر حمید امامی

دستیار رادیوانکولوژی 89
23 دکتر جلال جهانبخش 86 بررسی تأثیر Pneumatic Compression Pump در کاهش لنف ادم بازو ناشی از درمان سرطان پستان در زنان

دکتر حمید امامی 

دکتر مینا تجویدی

دستیار رادیوانکولوژی 88
22 دکتر سیدمرتضی جوادی  86

 مطالعه پلی مورفیسم DNA ماهواره ای ژن‎های IGF-I و CYP19 و ارتباط آن با خطر ابتلا به سرطان پستان در جمعیت اصفهان

دکتر سیمین همتی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی 91
21 دکتر محمدعلی قربانی 86 بررسی بیان ژنهای گیرنده های آدنوزین A1 و A3 در بافت تومور سرطان پستان انسان دکتر سیمین همتی دکترای عمومی داروسازی 91
20 دکتر هاجر جباری 86 بررسي فاكتورهاي مؤثر در ايجاد لنف ادم بعد از درمان اوليه كارسينوم مهاجم پستان در مراجعين مركز پزشكي حضرت سيدالشهداء (ع) در سال 1389 دکتر سیمین همتی دکترای پزشکی عمومی 90
19 دکتر بهنام نصیری مطلق 86 کار آزمائی بالینی ارزیابی اثر کرم سیلور سولفادیازین بر روی میزان واکنش پوستی ناشی از رادیوتراپی با الکترون در درمان بیماران کانسر پستان ماستکتومی شده و مقایسه آن با گروه شاهد

دکتر سیمین همتی 

دکتر عباس گوکی زاده

دستیار رادیوانکولوژی 90
18 دکتر نگین فرشچیان 85 بررسی تأثیر سولفاسالازین خوراکی در پروکتیت حاد ناشی از اشعه در رادیوتراپی سرطان پروستات دکتر سیمین همتی دستیار رادیوانکولوژی 87
17 دکتر پرستو حاجیان 85 بررسی فراوانی نسبی پنومونیت ناشی از پرتودرمانی و ارتباط آن با انرژی و تکنیک درمان در مبتلایان به سرطان پستان در بیمارستان سیدالشهداء(ع)اصفهان از مهرماه 1386 لغایت مهرماه 1387

دکتر مینا تجویدی 

دکتر مهری سیروس

دستیار رادیوانکولوژی 87
16 دکتر سپیده بهنود 85 مقایسه بروز عوارض حاد گوارشی بدنبال پرتودرمانی لگنی بین درمان روزانه یک فرکشن با دو فرکشن در بیماران مبتلا به کانسر پروستات

دکتر مینا تجویدی

دکتر حمید امامی

دستیار رادیوانکولوژی 87
15 دکتر مریم حاجی بابائی 84 مطالعه پلي مورفيسم ژن Erf3‌و ارتباط آن با سرطان پروستات در جمعيت اصفهان دکتر سیمین همتی کارشناسی ارشد رشته علوم سلولی و مولکولی گرایش ژنتیک 90
14 دکتر آرش پرویزی 83

بررسی تأثیر دهانشویه سو کرالفیت در پیشگیری و کاهش مو کوزیت ناشی از رادیوتراپی تومورهای سروگردن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان سیدالشهداء(ع)از فروردین تا تیرماه 1386

The role of sucralfate oral suspension in prevention of radiation induced mucositis

دکتر حمید امامی 

دکتر مهشید جلیلیان

دستیار رادیوانکولوژی 85
13 دکتر سیدعلی عقیلی 83  بررسی اپیدمیولوژی کانسر ریه و فراوانی نسبی عوامل خطرساز آن در بیماران مبتلا به کانسر ریه مراجعه کننده به بیمارستان های الزهرا(س) و سیدالشهدا(ع)اصفهان در سال های 1380 -1386 دکتر سیمین همتی دکترای پزشکی عمومی 90
12 دکتر امیر قربان زاده مقدم 83

بررسي رابطه اي كمبود ويتامين D با ميزان شدت پروكيت حاد ناشي از پرتودرماني در بيماران تحت پرتودرماني لگن

Vitamin D deficiency is associated with the severity of radiation-induced proctitis in cancer patients

دکتر سیمین همتی دکترای عمومی 90
11 دکتر پدیده کریمی 83

مطالعه پلی مورفیسم تکرارهایAAAG در پروموترژن ERRg و ارتباط آن با خطر ابتلا به سرطان پستان در منطقه اصفهان 

Polymorphic AAAG repeat length in estrogen-related receptor gamma (ERRγ) and risk of breast cancer in Iranian wome  

دکتر سیمین همتی ارشد ژنتیک 90
10 دکتر علیرضا عموحیدری 83 بررسی اختلاف میانگین فاصله انتقال مرکز فیلدهای قدامی خلفی پرتودرمانی در نواحی شکم و لگن و قفسه سینه به روش دستی و روش سیمولاتور

دکتر مهشید جلیلیان

دکتر عباس گوکی زاده

دستیار رادیوانکولوژی 85
9 دکتر امید اثنی عشری 82

بررسي بروز عوارض مختلف حاد و تحت حاد ناشي از مصرف لتروفم و فمارا و مقايسه اين دو در بيماران پست منوپوز مبتلا به سرطان پستان مراجعه كننده و مقايسه اين دو در بيماران پست منوپوز مبتلا به سرطان پستان مراجعه كننده به بيمارستان سيدالشهداء (ع) در سال 1386

Comparison of Acute Side Effects Prevalence of Femara and Letrofem in Postmenopausal Women with Breast Cancer.

دکتر سیمین همتی 

دکتر حمید امامی

 دکتری تخصصی رشته رادیوانکولوژی 84
8 دکتر دردانه ابراهیمی 82 بررسی نتایج درمان پرتودرمانی و پرتودرمانی به اضافه شیمی درمانی در کنترل لوکال یکساله در کانسرهای پیشرفته بافت پوششی سروگردن مراجعه کننده به درمانگاه پرتودرمانی بیمارستان سیدالشهداء(ع) اصفهان از سال 1377تا1384 دکتر عباس گوکی زاده دستیار رادیوانکولوژی 84
7 دکتر فرشاد خیراندیش 82 بررسی وجود موتاسیون ژن BRCA1در 140 فرد مبتلا به سرطان پستان و افراد سالم در مرکز پزشکی حضرت سیدالشهداء (ع)اصفهان در سال 1384

دکتر جعفر امامی

دکتر سیمین همتی

دستیار رادیوانکولوژی 84
6 دکتر یلدا نیکان پور 81

تأثیر رادیوتراپی محل تومور اولیه بر سرطان پستان مرحله چهار در مراجعین بیمارستان سیدالشهداء(ع) از سال 1388 تا 1392

Effect of Surgery or Radiotherapy of the Breast on Survival in Metastatic Disease: a Retrospective Cohort Study

دکتر مهناز رعایائی دکترای عمومی 87
5 دکتر سیدهادی مولانا 81 تعیین اثر افزودن لورازپام به داروهای پره مدیکشن شیمی درمانی در کاهش دوز متوکلوپرامید دکتر مینا تجویدی دکتری تخصصی رشته رادیوانکولوژی 83
4 دکتر رضا اسماعیلی فلاج 81 تعیین فراوانی رسپتورهای استروژن، پروژسترون و HER2 در زنان مبتلا به سرطان پستان و ارتباط آنها با grade, survival  و عوامل دیگر دکتر سیمین همتی دستیار رادیوانکولوژی 86
3 دکتر مینا تجویدی 75  بررسی نتایج درمانی تکنیک Open fieldبا استفاده ازدستگاه شتابدهنده خطی در بیماران مبتلا به کانسر تخمدان مراجعه کننده به بخش رادیوتراپی بیمارستان حضرت سیدالشهداء(ع)اصفهان در سالهای 76-67 دکتر جعفر امامی دستیار رادیوانکولوژی 77
2 دکتر حمید امامی 73 بررسی اثرات درمانی رادیوتراپی در بیماران مبتلابه گلیوبلاستوما مولتی فورمیس در بخش رادیوتراپی بیمارستان حضرت سیدالشهداء(ع) اصفهان در سالهای 73-69 دکتر جعفر امامی دستیار رادیوانکولوژی 75
1 دکتر مهشید جلیلیان 73 بررسی 10 ساله درمان رادیوتراپی مراحل اولیه بیماری هوچکین در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سالهای 1372-1363 و مقایسه آن با منابع بین المللی دکتر جعفر امامی دستیار رادیوانکولوژی 75

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir