پایان نامه دستیاران گروه رادیوتراپی وآنکولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/01/18-5:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام استاد نام و نام خانوادگی دستیار گرایش تحصیلی  موضوع پایان نامه  رده تحقیقاتی

دکترمهنازرعایایی

 دکترسیمین همتی

دکتر مهساکیانی نیا دستیار رادیوانکولوژی A double blind randomized trial on the effectiveness of Mometasone 0.1% cream and Hydrocortisone 1% cream on the prevention of acute radiation dermatitis  

دکترمهنازرعایایی

نادیا نجفی زاده

دکترنوشین ناظمی نژاد دستیار رادیوانکولوژی

بررسی تأثیر افزودن کاپتوپریل به رژیم استاندارد کموتراپی حاوی کاپسیتابین، در پیشگیری از بروز سندرم دست و پا ناشی از کاپسیتابین در بیماران مبتلا به کانسر کولورکتال

 
 دکتر جعفر امامی  دکترمینا تجویدی دستیار رادیوانکولوژی  بررسی نتایج درمانی تکنیک Open fieldبا استفاده ازدستگاه شتابدهنده خطی در بیماران مبتلا به کانسر تخمدان مراجعه کننده به بخش رادیوتراپی بیمارستان حضرت سیدالشهداء(ع)اصفهان در سالهای 76-67  
 دکتر جعفر امامی  دکتر مهشید جلیلیان دستیار رادیوانکولوژی  بررسی 10 ساله درمان رادیوتراپی مراحل اولیه بیماری هوچکین در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سالهای 1372-1363 و مقایسه آن با منابع بین المللی  
 دکتر جعفر امامی  دکتر سیمین همتی _ دکتر نسرین امیری فرد دستیار رادیوانکولوژی بررسی اثرات درمانی دو دستگاه شتاب دهنده خطی و کبالت در بیماران مبتلا به سرطان دهانه رحم از سال 1366تا 1371 در مرکز پزشکی حضرت سیدالشهداء (ع) اصفهان  
دکتر جعفر امامی دکتر حمید امامی دستیار رادیوانکولوژی بررسی اثرات درمانی رادیوتراپی در بیماران مبتلابه گلیوبلاستوما مولتی فورمیس در بخش رادیوتراپی بیمارستان حضرت سیدالشهداء(ع) اصفهان در سالهای 73-69  
دکتر مهشید جلیلیان- دکتر عباس گوکی زاده دکتر علیرضا عموحیدری دستیار رادیوانکولوژی بررسی اختلاف میانگین فاصله انتقال مرکز فیلدهای قدامی خلفی پرتودرمانی در نواحی شکم و لگن و قفسه سینه به روش دستی و روش سیمولاتور  
دکتر عباس گوکی زاده - دکتر حمید امامی دکتر نادیا نجفی زاده دستیار رادیوانکولوژی بررسی کلینیکی اثر داروی Bioxtra در تسکین علایم و نشانه های خشکی دهان پس از پرتودرمانی در بیماران با سرطانهای سر و گردن مراجعه کننده به بیمارستان سیدالشهداء(ع)  
دکتر جعفر امامی - دکتر سیمین همتی دکتر فرشاد خیراندیش دستیار رادیوانکولوژی بررسی وجود موتاسیون ژن BRCA1در 140 فرد مبتلا به سرطان پستان و افراد سالم در مرکز پزشکی حضرت سیدالشهداء (ع)اصفهان در سال 1384  
دکتر عباس گوکی زاده دکتر دردانه ابراهیمی دستیار رادیوانکولوژی بررسی نتایج درمان پرتودرمانی و پرتودرمانی به اضافه شیمی درمانی در کنترل لوکال یکساله در کانسرهای پیشرفته بافت پوششی سروگردن مراجعه کننده به درمانگاه پرتودرمانی بیمارستان سیدالشهداء(ع) اصفهان از سال 1377تا1384  
دکتر حمید امامی - دکتر مهشید جلیلیان دکتر آرش پرویزی دستیار رادیوانکولوژی بررسی تأثیر دهانشویه سو کرالفیت در پیشگیری و کاهش مو کوزیت ناشی از رادیوتراپی تومورهای سروگردن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان سیدالشهداء(ع)از فروردین تا تیرماه 1386  
دکتر سیمین همتی - دکتر عباس گوکی زاده دکتر بهنام نصیری مطلق دستیار رادیوانکولوژی کار آزمائی بالینی ارزیابی اثر کرم سیلور سولفادیازین بر روی میزان واکنش پوستی ناشی از رادیوتراپی با الکترون در درمان بیماران کانسر پستان ماستکتومی شده و مقایسه آن با گروه شاهد  
دکتر مینا تجویدی - دکتر حمید امامی دکتر سپیده بهنود دستیار رادیوانکولوژی مقایسه بروز عوارض حاد گوارشی بدنبال پرتودرمانی لگنی بین درمان روزانه یک فرکشن با دو فرکشن در بیماران مبتلا به کانسر پروستات  
دکتر مینا تجویدی - دکتر مهری سیروس دکتر پرستو حاجیان دستیار رادیوانکولوژی بررسی فراوانی نسبی پنومونیت ناشی از پرتودرمانی و ارتباط آن با انرژی و تکنیک درمان در مبتلایان به سرطان پستان در بیمارستان سیدالشهداء(ع)اصفهان از مهرماه 1386 لغایت مهرماه 1387  
دکتر حمید امامی - دکتر مینا تجویدی دکتر جلال جهانبخش دستیار رادیوانکولوژی بررسی تأثیر Pneumatic Compression Pump در کاهش لنف ادم بازو ناشی از درمان سرطان پستان در زنان  
دکتر سیمین همتی دکتر نگین فرشچیان دستیار رادیوانکولوژی بررسی تأثیر سولفاسالازین خوراکی در پروکتیت حاد ناشی از اشعه در رادیوتراپی سرطان پروستات  
 دکتر سیمین همتی( استاد مشاور    کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی  تعیین مشخصات دزیمتریک ترکیب چشمه های CS 137 مورد استفاده در براکی تراپی داخل حفره ای به روش شبیه سازی مونته کارلو  
 دکتر سیمین همتی    دکترای پزشکی عمومی  بررسی توزیع فراوانی علل ایجاد طناب نخاعی تحت فشار در بیماران مبتلا به کانسر مراجعه کننده به بیمارستان سیدالشهدا طی سالهای   83-1375  

دکتر سیمین همتی

دکتر مینا تجویدی
   دکترای تخصصی رادیولوژی  بررسی تغییرات حاد سونوگرافیک و آنزیمی کبد در بیماران مبتلا به کانسر پستان متعاقب شیمی درمانی  

دکتر مینا تجویدی

 دکتر سیدهادی مولانا  دکتری تخصصی رشته رادیوانکولوژی  تعیین اثر افزودن لورازپام به داروهای پره مدیکشن شیمی درمانی در کاهش دوز متوکلوپرامید  
 دکتر سیمین همتی    کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی گرایش ژنتیک  بررسی ارتباط بین طول توالی تکراری دی نوکلئوتید CA در ژن گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی و خطر ابتلا به سرطان پستان  

دکتر سیمین همتی

   دکترای تخصصی در رشته رادیوانکولوژی  بررسی وجود موتاسیون ژن BRCA1 در 140 فرد مبتلا به سرطان پستان و افراد سالم در مرکز پزشکی حضرت سیدالشهدا(ع) اصفهان در سال 1384  

دکتر سیمین همتی ( استاد مشاور)

 

 هدا بازافكن  کارشناسی ارشد رشته علوم سلولی ملکولی گرایش ژنتیک  ارتباط بین طول توالی های تکراری (CA)n و (TTTA)n در ژن های IGF-1 و CYP19 و خطر ابتلا به سرطان پروستات در جمعیت اصفهان  
 دکتر سیمین همتی  سدمرتضي جوادي راد  کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی  مطالعه پلی مورفیسم DNA ماهواره ای ژن‎های IGF-I و CYP19 و ارتباط آن با خطر ابتلا به سرطان پستان در جمعیت اصفهان  
 دکتر سیمین همتی ( استاد مشاور)  محبوبه ميري  کارشناسی ارشد رشته علوم سلولی و مولکولی گرایش ژنتیک  مطالعه پلی مورفیسم تکرار GGC در اگزون شماره یک ژن eRF3/GSPTI و ارتباط آن با خطر ابتلا به سرطان پستان در جمعیت اصفهان  
 دکتر سیمین همتی  دكتر محمدعلي فرياتي  دکترای عمومی داروسازی  بررسی بیان ژنهای گیرنده های آدنوزین A1 و A3 در بافت تومور سرطان پستان انسان  
 دکتر سیمین همتی

سيد علي عقيلي

 

دکترای پزشکی عمومی

 بررسی اپیدمیولوژی کانسر ریه و فراوانی نسبی عوامل خطرساز آن در بیماران مبتلا به کانسر ریه مراجعه کننده به بیمارستان های الزهرا(س) و سیدالشهدا(ع)اصفهان در سال های 1380 -1386  
دکتر سیمین همتی

مريم حاجي بابايي

 کارشناسی ارشد رشته علوم سلولی و مولکولی گرایش ژنتیک مطالعه پلي مورفيسم ژن Erf3‌و ارتباط آن با سرطان پروستات در جمعيت اصفهان  

دكتر سيمين همتي

دكتر حميد امامي

 دكتر اميد اثني عشري

 دکتری تخصصی رشته رادیوانکولوژی بررسي بروز عوارض مختلف حاد و تحت حاد ناشي از مصرف لتروفم و فمارا و مقايسه اين دو در بيماران پست منوپوز مبتلا به سرطان پستان مراجعه كننده و مقايسه اين دو در بيماران پست منوپوز مبتلا به سرطان پستان مراجعه كننده به بيمارستان سيدالشهداء (ع) در سال 1386  
 دكتر سيمين همتي

 هاجر جباري

 

  بررسي فاكتورهاي مؤثر در ايجاد لنف ادم بعد از درمان اوليه كارسينوم مهاجم پستان در مراجعين مركز پزشكي حضرت سيدالشهداء (ع) در سال 1389  
 

دكتر سيمين همتي (استاد مشاور)

 

جواد رمضاني 

 

بررسي فراواني موتاسيون اگزون شماره دو  ژن مهاركننده تومور klf6 در نمونه هاي سرطاني پروستات

           
 
 دكتر سيمين همتي

دكتر سهيل وجداني 

 دکتری تخصصی رشته رادیوانکولوژی  بررسي اثر بخشي سولفات روي در پيشگيري و درمان اختلال حس چشايي حاد ناشي از پرتودرماني در بيماران مبتلا به سرطان سر و گردن درمان شده در بيمارستان سيدالشهداء (ع)  
 دكتر سيمين همتي

ـ دكتر آرمين سعيدي 

 دکتری تخصصی رشته رادیوانکولوژی  بررسی تاثیر کورکومین خوراکی در پیشگیری از درماتیت حاد ناشی از پرتودرمانی بیماران کانسر پستان  

دكتر سيمين همتي

 

 دكتر مصطفي سروي زاده

 دکتری تخصصی رشته رادیوانکولوژی  بررسي كلينيكي اثر دهان شويه مرفين در تسكين غلائم و نشانه هاي موكوزيت ناشي از پرتودرماني و شيمي درماني در بيماران مبتلا به كانسر مراجعه كننده به بيمارستان حضرت سيدالشهداء (ع) اصفهان و مقايسه با درمان متداول موكوزيت در ديفن هيدرامين ←آلومينيوم . ام . جي . ليدوكائين          
 دكتر سيمين همتي

دكتر امير قربان زاده مقدم 

دکترای عمومی

بررسي رابطه اي كمبود ويتامين D با ميزان شدت پروكيت حاد ناشي از پرتودرماني در بيماران تحت پرتودرماني لگن

 

دكتر سيمين همتي

الهام داستان پور

 کارشناس ارشد آموزش پرستاری  بررسی مقایسه ای تأثیر کرم سیلورسولفادیازین و ژل آلوورابر التهاب پوست ناشی از رادیوتراپی با الکترون پس از ماستکتومی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان 1390  

دكتر سيمين همتي

رضا اسماعیلی فلاح 

   تعیین فراوانی رسپتورهای استروژن، پروژسترون و HER2 در زنان مبتلا به سرطان پستان و ارتباط آنها با grade, survival  و عوامل دیگر  
 دكتر سيمين همتي

 پدیده کریمی

کارشناس ارشد ژنتیک

مطالعه پلی مورفیسم تکرارهایAAAG در پروموترژن ERRg و ارتباط آن با خطر ابتلا به سرطان پستان در منطقه اصفهان

           
 
 دكتر سيمين همتي

زکیه آقا عبداللهیان 

کارشناس ارشد ژنتیک  

مطالعه پلی مورفیسم دو میکروستلایت در ژن GATA3 و ارتباط آن با خطر ابتلا به سرطان پستان در منطقه اصفهان

 

دكتر سيمين همتي

 حوراء خادم

دکترای عمومی داروسازی  کاربرد روش HRM در غربالگری جهش های ژنهای BRCA1  و BRCA2 در بیماران مبتلا به سرطان پستان بیمارستان سیدالشهداء (ع) شهر اصفهان ـ 1390  
 دكتر سيمين همتي

 پروانه حاج عليخاني

دکتر ای عمومی  بررسي اثر سوفات روي در بروز و شدت موكوزيت ناشي از راديشن و كموراديشن در بيماران مبتلا به SCC سر و گردن در روند بهبودي آن  
دکتر علی اخوان علی کمال دکترای عمومی

بررسی میزان بروز عوارض دیررس پس از درمان بیماران مبتلا به لنفوم هوچکین مراجعه کننده به بیمارستان سیدالشهدا اصفهان

 

دكتر سيمين همتي

 دکتر نفیسه ارباب جلفایی

 دکتری تخصصی رشته رادیوانکولوژی  بررسی تدثیر سلنیوم و ویتامین E در پیشگیری از نفروتوکسیسیته ناشی از سیس پلاتین در بیماران مبتلا به کانسر تحت درمان با شیمی درمانی بر پایه سیس پلاتین : یک مطالعه پلاسبو ـ کنترل تصادفی شده  

دکتر مهناز رعایایی

دکتر صدیقه قاسمی 

 دکتری تخصصی رشته رادیوانکولوژی  بررسی تأثیر درمان سرکوب اندروژن بر ریسک فاکتورهای بیماریهای قلبی عروقی در بیماران با سرطان پروستات  
 دکتر مهناز رعایایی

دکتر پوریا عادلی

دکتری تخصصی رشته رادیوانکولوژی  مقایسه تأثیر اندازه گیری CEA و TIMP-1 در پیگیری پاسخ به درمان کموتراپی در بیماران مبتلا به کانسر کولون متاستاتیک  
دکترحمیدامامی دکترمهنازرعایایی دکترفرزانه نیکوبین دکتری تخصصی رشته رادیوانکولوژی بررسی اثر مصرف قرص چای سبز در عارضه اسهال حاد و تهوع و استفراغ ناشی از رادیوتراپی شکم و لگن   
دکتر مهناز رعایایی دکتر زینب صالحی دکتری تخصصی رشته رادیوانکولوژی بررسی نقش ویتامین E در جلوگیری از نوروپاتی محیطی ناشی از رژیم های حاوی اگزالی پلاتین در سرطانهای کولورکتال  
دکتر سیمین همتی دکتر نگاه اهوازی دکتری تخصصی رشته رادیوانکولوژی بررسی اثر افزایش روزهای مصرف کپسول Abitant از سه روز به شش روز، در کنترل تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی با رژیم AC در بیماران مبتلا به سرطان پستان  
دکتر مهناز رعایایی دکترسیده هدی مهدوی دکتری تخصصی رشته رادیوانکولوژی مقایسه روش های طراحی بولوس در اصلاح دز سطحی ناهمواری های اسکار ماستکتومی در الکترون درمانی بیماران کانسر برست   
دکتر حمیدامامی -دکتر علی اخوان دکتر علی اصغر شاکری دکتری تخصصی رشته رادیوانکولوژی بررسی تأثیر داروی لیورگل در کبد چرب بیماران سرطانی که تحت درمان     با داروهای شیمی درمانی ایرینوتکان و اگزالی پلاتین  

دکترعلی اخوان

دکترکیوان جباری

دکتررفاق شرهانی

دکتری تخصصی رشته رادیوانکولوژی مقايسه دز رسیده به قلب و شریان کرونريmain  Leftبا روش 3DCRT  ودرمان هاي دوبعدي  در رادیوتراپی ادجوانت زنان با تشخيص کانسر پستان چپ مراجعه كننده به بيمارستان ميلاد  
دکتر سیمین همتی زهرا صدری کارشناس ارشد ژنتیک بررسی پلی مورفیسم تکرار TAAAA در ژن P53 و ارتباط آن با سرطان پروستات  
دکتر علی اخوان لیلا میری دکترای عمومی تعیین میانگین زمان بقای بیماران مبتلا به سرطان سلول سنگفرشی زبان مراجعه کننده به درمانگاه رادیوتراپی -انکولوژی بیمارستان حضرت سیدالشهداء(ع) اصفهان از فروردین سال 1382 لغایت اسفند سال 1391  
دکتر حمید امامی مریم سرخیل دکترای عمومی بررسی Stage سرطان کولورکتال در بیماران ارجاعی به مرکز سرطان سیدالشهداء(ع) اصفهان در سال های 94-1391   
دکتر سیمین همتی غزاله حافظی کارشناس ارشد ژنتیک بررسی پلی مورفیسم تکرار CA در ژن Src و ارتباط آن با سرطان پستان  
دکتر مهناز رعایایی یلدا نیکان پور دکترای عمومی تأثیر رادیوتراپی محل تومور اولیه بر سرطان پستان مرحله چهار در مراجعین بیمارستان سیدالشهداء(ع) از سال 1388 تا 1392  
دکترنادیانجفی زاده - دکترسیمین همتی دکتر علی ابراهیمی دکتری تخصصی رشته رادیوانکولوژی

"A Randomized, double – blind, Placebo-controlled trial in evaluate the Preventive effect of curcumin in radiation therapy – induced enteritis in Patients With rectal Cancer"

 
دکترنادیانجفی زاده ـ  دکترمهنازرعایایی دکتر حمید قهرمانی دکتری تخصصی رشته رادیوانکولوژی

"Topical Capsaicin as a Preventive Agent against Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy in Patients Receiving Oxaliplatin"

 
دکترعلی اخوان ـ دکترحمیدامامی دکتر زهرا نادری بنی دکتری تخصصی رشته رادیوانکولوژی

"Effect of neck radiation on result of doppler sonography of carotid arteries in head and neck cancer patients"

 
دکترسیمین همتی ـ دکتر حمیدامامی دکتر سوسن عندلیبی دکتری تخصصی رشته رادیوانکولوژی " بررسی اثر ممانتین بر روی اختلالات عصبی شناختی در بیماران مبتلا به تومور مغزی تحت رادیوتراپی در بیمارستان سیدالشهداء(ع) در سال 1397 "  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir