پایان نامه دستیاران تخصصی آسیب شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/06/19-10:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نکات مهم :

- کلیه دستیاران موظفند پس از جلسه دفاع تصویر صورتجلسه دفاع را جهت انجام امور تسویه حساب  به دفتر گروه تحویل نمایند.

- دستیاران موظفند نسبت به آماده سازی و صحافی مقاله ای ساب میت شده از آن دفاع نمودند در قالب پایان نامه (دونسخه ) اقدام نمایندو یک نسخه از صورتجلسه دفاع در ابتدای پایان نامه درج گردد.

کلیه دستیاران سال اول موظفند تا پایان سال اول استاد راهنمای خود را انتخاب نموده و برای انتخاب موضوع پایان نامه با ایشان هماهنگی لازم را بعمل آورند

- کلیه دستیاران سال دوم موظفند تا اسفندماه سال دو تحصیلی پروپوزال خود را برای طرح در شورای پژوهشی گروه به معاون پژوهشی ارائه نمایند.

- کلیه دستیاران سال سوم موظفند تا پایان سال تحصیلی سوم  وضعیت پیشبرد پایان نامه خود را به اطلاع معاون پژوهشی گروه برای ثبت در سایت  برسانند

-  کلیه دستیاران سال چهارم موظفند تا پایان اردیبهشت ماه سال چهار تحصیلی ، دفاع از پایان نامه خود را انجام داده باشند.

  

نام دانشجو سال ورود موضوع تاریخ تصویب استاد راهنما میزان پیشبرد تاریخ دفاع
دکتر تینا فوده  1396     دکتر صانعی     
دکتر رویا صدیقین  1396     دکتر محزونی     
دکتر علی صفاری  1396 انصراف از تحصیل   دکتر رجبی     
دکتر سارا نیک پور  1396     دکتر طالبی     
دکتر الهام امینی  1396     دکتر برادران     
دکتر لعیا گلشنی  1396     دکتر هدایت     
دکتر نفیسه منصف 1396     دکتر افشار مقدم     
دکتر سعیده علمداری  1396     دکتر درخشان     
دکتر امیرحسین کاظمیان 1395     دکتر پردیس نعمت اللهی    
دکتر نوشین روحانی زاده 1395     دکتر مژگان مختاری    
دکتر فتانه فرخ پور 1395 مقایسه بیان مارکرهای  CD68,CD1A در نمونه های لیشمانیای پوستی یا جسم لشمن +و-   دکتر پروین رجبی    
دکتر رضا رخشان 1395 بررسی و مقایسه یافته های سیتولوژیک در نمونه های براش آندومتر با بافتهای هیستولوژیک به تفکیک گروههای سنین باروی، پره منوپوز و منوپوز

97/4/27

تصویب پژوهشی دانشکده

97/2/17

تصویب در گروه

دکتر افشار مقدم    

دکتر مهسا  باقریان

1395 بررسی مقایسه ای توزیع فراوانی متالوپروتئیناز ماتریکس 9 در کارسینوم مها جم پستان و بافت سالم مجاور و نمونه های ماموپلاستی سالم و ارتباط آن با فاکتورهای کلینیکو پاتولوژیک پیش آگهی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا (س) اصفهان بین سالهای 1395 تا 1397

97/3/9

تصویب پزوهشی دانشکده

96/1/9

تصویب در گروه

دکتر محمدی زاده    
دکتر الهام امیدی 1395 بررسی همراهی کمبود ویتامینِ D با  شکنندگی کروموزوم اسپرم بلوغ اسپرم و سایر پارامترهای اسپرمی

96/1/26

تصویب در گروه

دکتر درخشان    
دکتر مرجان حسینی بهشتی 1395     دکتر حیدر پور    
دکتر نادره زارع 1395 بررسي ميزان بروز 4 Claudin در سرطان اوليه پستان Triple negative به روش ايمونو هيستوشيمي و ارتباط آن با برخي فاکتورهاي پيش گويي کننده سرطان پستان در بيمارستان الزهرا (س) و بيمارستان سيدالشهداء (ع) در سالهای ۹۰-۹۵

96/1/26

تصویب در گروه

97/3/9

تصویب شورای پزوهشی دانشکده

دکتر نعیمی    
دکتر محدثه حاجیان 1395

 

 

  دکتر طالبی    
دکتر مینا شاکری 1394 بررسی بیان CD49d دردر بیماران لوسمی لنفوسیتی مزمن وتعیین  ارتباط آن با برخی از فاکتورهای دموگرافیک و پروگنوستیک 96/3/10 دکتر  پردیس نعمت الهی    
دکتر سمیه حیدری 1394 بررسی فراوانی فیبرونکین در کارسینوم مهاجم پستان و ارتباط آن با فاکتورهای کلینیکوپاتولوژیک پیش آگهی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا(س) اصفهان بین سالهای 1395 تا 1397 96/3/10 دکتر فرشته محمدی زاده    
دکتر بهناز صباغی 1394 بررسی ارزش تشخیصی TP53 , Desmin در افتراق آدنوکارسینومای متاستاتیک و فروتلیال راکتیو در افیوژنهای پلور 95/11/6 دکتر نوشین  افشار مقدم    
دکتر مریم  سلطان 1394

 بررسی میزان بروز آندروژن  رسپتور در سرطان اولبه پستان Triple negative به روش ایمونوهیستوشیمی و ارتباط آن با برخی فاکتورهای پیش گویی کننده سرطان پستان در بیمارستان

الزهرا(س) و بیمارستان سیدالشهدا(ع) در سالهای 90 تا 95

96/3/10 دکتر آذر نعیمی    
دکتر امیر ورد 1394 اپیدمیولوژی کنسر پروستات   دکتر دیانا  طاهری    
دکتر مهران  طاهری 1394 بررسی میزان بروز HER2 در آدنوکارسینوم مری و تأثیر آن بر پروگنوز بیماری   دکتر میترا حیدرپور    
دکتر مریم کتانی 1394 بررسی مقایسه میزان بقا 5 ساله بیماران مبتلا به کانسر کولون با بروز ورسیکان اپی تلیان و استرومایی   دکتر محمد حسین صانعی    
دکتر آزاده کدخدایی 1393 فراوانی نسبی بروز   cd 117 در بیماران مبتلا به پسوریازیس در مقایسه با پوست سالم(دفاع شده)   دکتر پروین رجبی 100% 97/3/5
دکتر روژان محمدی 1393 بررسی شیوع EBV در مبتلایان به Ulcerative colitis  (دفاع شده) 94/2/20 دکتر مژگان مختاری 100% 97/2/26
دکتر میترا شواخی 1393 بررسی فراوانی نسبی بیان و شدت رنگ پذیری مارکر PSMA  در تومورهای glioblastom multiforme بیمارستان الزهرا 94/2/20 دکتر پروین محزونی    
دکتر نگار حاجی اشرفی 1393 بررسی تغییرات ژنتیکی بافت سالم، هیپرپلازی و کارسینوم 94/2/20 دکتر اردشیر طالبی 100% 97/3/23
دکتر بهنوش محمدی 1393 بررسی فراوانی نسبی استافیلوکوکها به روش مولکولی در بیماران سرپایی و مراجعه کننده به بیمارستان الزهراء (دفاع شده ) 94/2/20 دکتر آذر برادران 100% 97/2/17
دکتر ثریا دادخواه 1392 بررسی متیلاسیون MGMT در بیماران گلیوبلاستوم مولتی فرم و ارتباط  آن با  بقای بیمار 93/12/10 دکتر محزونی 100%  
دکتر الناز بابایی 1392 بررسی ارزش تشخیصی مارکر اینوهیستوکمیستری  IgG4 در تشخیص بیماری پمفیگوس (دفاع شده) 94/10/10 دکتر رجبی- دکتر حیدرپور 100% 96/3/2
دکتر الهه صابری 1392 بررسی مقایسه میزان بقاء 5 ساله بیماران مبتلا به آدنوکارسینوم معمده با بروز ورسیکان اپی تلیالی واسترومایی (دفاع شده) 93/12/10 دکتر صانعی 100%  
دکتر الهام عقیلی 1392 بررسی تظاهر ایمنوهیستوشیمی VEGF در مننژیوما و ارتباط آن با گرید تومور (دفاع شده) 93/12/10 دکتر پروین محزونی 100%  
دکتر مریم دهقانی 1392 بررسی ارزش تشخیصی مارکر ایمونوهسیتوشیمی بتاکاتنی در تشخیص بازال سل کارسینوم تهاجمی از غیر تهاجمی (دفاع شده) 94/2/20 دکتر پروین رجبی 100% 96/3/2
دکتر متین شریعتی 1392 ارتباط ویروس EBV با لیکن پلان دهانی  به روش PCR (دفاع شده) 94/2/20 دکتر مژگان مختاری 100%  
دکتر شهناز اسکندری 1392 بررسی مقایسه ای آنژیوژنز در لوسمی لنفوئیدی مزمن با گروه کنترل و ارتباط آن با الگوی درگیری مغز و استخوان(دفاع شده) 94/2/20 دکتر پردیس نعمت الهی 100% 96/3/30
دکتر فاطمه محمودی 1392 Evaluation of human CMVantigen expression in invasive breast carcinoma (دفاع شده) 94/2/20 دکتر فرشته محمدی زاده 100% 96/3/2

 

 

 

 

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir