پاورپوینت

تاریخ ایجاد شنبه,1394/03/09-12:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

فایل های پاورپوینت آموزشی دستیار تخصصی پزشکی سال اول

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir