پانزدهمین فراخوان جذب هیات علمی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-13:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

مصاحبه داوطلبان پانزدهمین دوره فراخوان در تاریخ 97/03/29 در دانشکده پزشکی برگزار می شود.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir