پاسخ به پرسش های رایج معاونت آموزش پزشکی عمومی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/06/04-10:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سوالات رایج دانشجویان مقطع علوم پایه:

1-نحوه نقل و انقلات دانشجویان:

پاسخ:گذراندن حداقل 2 نیمسال تحصیلی در دانشگاه مبدا،موافقت دانشگاه مبدا و مقصد،ثبت نام در سامانه نقل و انتقالات،اخذ فرم مربوطه از آموزش

2-نحوه اخذ دروس مردود شده دانشجویان:

پاسخ:1)بر اساس دروس ارائه شده در ترم های پایین تر2)در صورت داشتن شرایط اخذ درس به صورت معرفی به استاد3)در صورت تایید گروه مربوطه با رشته های دیگر

سوالات رایج دانشجویان مقطع ICM:

 

اگر دانشجویی ترم تسویه بود و در ترم قبلی مشروط شده باشد می تواند کلیه دروس باقیمانده را در ترم بعدی اخذ کند؟در صورتی که دانشجو حداکثر 20 واحد باقیمانده داشته باشد و با گذراندن آن 20 واحد از مرحله ICMتسویه گردد،در صورت موافقت شورای دانشکده می تواند کلیه دروس باقیمانده(20واحد) را اخذ نماید.

سوالات رایج دانشجویان مقطع کارآموزی:

 

1-نحوه برگزاری آزمون پیش کارورزی(قطب بودن و یا کشوری بودن): بر اساس مصوبه اعلام شده وزارت متبوع

 

2-نحوه مهمانی دانشجویان کارآموز بالینی در مرداد و شهریور: این معاونت به علت مرخصی اعضای هیئت علمی و کمبود ظرفیت،از پذیرش مهمان معذور می باشد.

 

3-زمان برگزاری آزمون میان دوره(تاریخ برگزاری و اینکه آیا اصلا برگزار می شود یا خیر): برطبق اطلاع رسانی از طرف آموزش کل

سوالات رایج دانشجویان مقطع کارورزی:

 

1-کشیک روز یا روزهای تعطیل مصادف با دقیقا ابتدای ماه با کدام گروه از کاروزان می باشد؟ برعهده کارورزان ماه قبل می باشد.

 

2-برای درخواست مرخصی یا میهمانی ،چند روز قبل درخواست خود را به آموزش دانشکده تحویل دهیم؟ حداقل 1 ماه قبل

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir