وبینار پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/11/11-10:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در تاریخ 99/11/7 روز سه شنبه از ساعت 12:30 الی 13:30 وبینار کمیته برنامه عملیاتی با حضور نمایندگان گروه های آموزشی برگزار گردید. در این جلسه در خصوص ضرورت و اهمیت پایش، فرم مصوب پایش برنامه عملیاتی دو سالانه 00-99 و نیز چگونگی تکمیل آن بحث و تبادل نظر گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir