واکسیناسیون

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/09/12-8:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نوبت سوم واکسیناسیون هپاتیت ب ویژه افراد در معرض خطر دانشکده پزشکی روز سه شنبه مورخ 96/8/30 در گروه آسیب شناسی دانشکده پزشکی برگزار شد.

لوگوی آزمایشگاه ایمنی: 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir