وارسی نامه ی کدهای اخلاقی و فرم ارزیابی خطرات احتمالی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/06/25-13:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عنوان

وارسی نامه ( کدهای اخلاقی)

این فرم پس از   تایپ   و تکمیل اطلاعات بایستی به تایید مجری طرح برسد.

چک لیست ملاحظات اخلاقی

علاوه بر فرم وارسی نامه بسته به نوع مطالعه یک فرم از چک لیستهای ملاحظات اخلاقی تکمیل و ضمیمه گردد.

ارزیابی خطرات احتمالی ...

فرم پس از تکمیل اطلاعات   (تایپ وپرینت بصورت پشت و روی کاغذ)   بایستی به تایید مجری طرح برسد و تمام صفحات فرم باید توسط رابط ایمنی گروه مربوط مطالعه و تأیید گردد. دقت فرمایید فرم ارزیابی خطرات احتمالی برای دانشجویان مهمان انتهای همین فایل موجود است. پرینت فرمها پشت و روی کاغذ انجام گیرد.

ارزیابی خطرات احتمالی ...(ویژه دانشجویان مهمان)

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir