واحد امتحانات کارورزی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/02/06-6:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
 
 
 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir