هیات علمی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/08/30-15:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برنامه بخش و كشيك تاریخ برنامه بخش و كشيك
نوروز96 فايل برنامه نوروز 97 فایل برنامه
اسفند95 فايل برنامه اسفند96 فایل برنامه
بهمن 95 فايل برنامه بهمن 96 فایل برنامه
دي 95 فايل برنامه دي 96 فایل برنامه
آذر95 فايل برنامه آذر96 فایل برنامه
آبان 95 فايل برنامه آبان 96 فايل برنامه
مهر95 فايل برنامه مهر96 فايل برنامه
شهريور95 فايل برنامه شهريور96 فايل برنامه
مرداد 95 فايل برنامه مرداد 96 فايل برنامه
تير95 فايل برنامه تير96 فايل برنامه
خرداد 95 فايل برنامه خرداد 96 فايل برنامه
ارديبهشت 95 فايل برنامه رديبهشت 96 فايل برنامه
فروردين 95 فايل برنامه فروردين 96 فايل برنامه

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir