هیات علمی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/06/29-14:16
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برنامه بخش و كشيك
مهر96 فايل برنامه
شهريور 96 فايل برنامه
مرداد 96 فايل برنامه
تير96 فايل برنامه
خرداد 96 فايل برنامه
ارديبهشت 96 فايل برنامه
فروردين96 فايل برنامه
نوروز96 فايل برنامه
اسفند95 فايل برنامه
بهمن 95 فايل برنامه
دي 95 فايل برنامه
آذر95 فايل برنامه
آبان 95 فايل برنامه
مهر95 فايل برنامه
شهريور95 فايل برنامه
مرداد 95 فايل برنامه
تير95 فايل برنامه
خرداد 95 فايل برنامه
ارديبهشت 95 فايل برنامه
فروردين 95 فايل برنامه
   

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir