برنامه آنکال هیات علمی گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/08/21-11:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ
برنامه کشیک انکال هیئت
برای اطلاع از برنامه وارد بخش کاربری شوید یا با دفتر گروه چشم تماس بگیرید
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir