اعضاء هیئت علمی گروه بیماریهای عفونی و گرمسیری

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/06/30-19:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
 دکتر فرزین خوروش

CV

رتبه: استاد

khorvash@med.mui.ac.ir

 دكتر بهروز عطائي

CV

رتبه: استاد

ataei@med.mui.ac.ir

 
 دكتر مجيد آويژگان

 

CV

رتبه: استاد

avijgan@yahoo.com

 

دكتر عباسعلي جوادي

CV

رتبه: دانشیار

javadi@med.mui.ac.ir

 دكتر حسن صالحي

CV

رتبه: استاد

h_salehi@med.mui.ac.ir

 

 دكتر محسن ميداني

CV

رتبه: دانشیار

meidani@med.mui.ac.ir

 دكتر رويا شركت

CV

sherkat@med.mui.ac.ir

 

 دكتركيانا شيراني

CV

رتبه: استادیار

kianashirani@med.mui.ac.ir

دكتر سميه حقيقي پور

CV

رتبه: استادیار

s_haghighipour@yahoo.com

 

دكتر مرتضي پوراحمد

CV

رتبه: دانشیار

Mortezapourahmad@yahoo.com

 

دكتر محمدرضا يزداني

CV

رتبه: استادیار

yazdani@med.mui.ac.ir

 

دكتر آتوسا حكمي فرد

CV

رتبه: استادیار

a.hakamifard@med.mui.ac.ir

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir