اعضاء هیئت علمی گروه بیماریهای عفونی و گرمسیری

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/09/27-15:32
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی

اطلاعات بیشتر

عکس

 دکتر فرزین خوروش

CV

رتبه: استاد

khorvash@med.mui.ac.ir

 

 رییس بخش عفونی و زخم پای دیابتی

معاون گروه

مسئول آموزش دستياري

مسئول آموزش مداوم گروه

عضو کمیته ی کنترل عفونت بیمارستان الزهرا

رییس کمیته ی تجویز منطقی انتی بیوتیک ها بیمارستان الزهرا

عضو کمیته ی اخلاق گروه

عضو شورای  اموزشی گروه

عضو هیات ممتحنه ی دانشنامه ی تخصصی بیماریهای عفونی

مسیول ازمون گواهینامه تخصصی قطب اصفهان

 دكتر بهروز عطائي

CV

رتبه: استاد

ataei@med.mui.ac.ir

مسیول امور هیات علمی گروه

 معاون پژوهشی گروه

رییس پژوهشکده ی بیماریهای عفونی

عضو کمیته ی اخلاق گروه

 عضو شورای اموزشی گروه

 

دكتر عباسعلي جوادي

CV

رتبه: دانشیار

javadi@med.mui.ac.ir

 

رییس سازمان نظام پزشکی اصفهان

عضو شورای شهر اصفهان

 دكتر حسن صالحي

CV

رتبه: استاد

h_salehi@med.mui.ac.ir

 

مدیر گروه 

 مسیول ICM

مسیول بررسی نسخ در سازمان نظام پزشکی

عضو کمیته ی تجویز و مصرف منطقی داروی دانشگاه علوم پزشکی

 

 دكتر محسن ميداني

CV

رتبه: دانشیار

meidani@med.mui.ac.ir

 دكتر رويا شركت

CV

sherkat@med.mui.ac.ir

 

 دكتركيانا شيراني

CV

رتبه: استادیار

kianashirani@med.mui.ac.ir

عضو شورای پژوهشی گروه

عضو کمیته تجویز منطقی انتی بیوتیک بیمارستان الزهرا

دبیر کنترل عفونت بیمارستان الزهرا

مسیول اموزش کاراموزان

مسیول ازمون های دستیاران

دكتر سميه حقيقي پور

CV

رتبه: استادیار

s_haghighipour@yahoo.com

 

دبیر کنترل عفونت بیمارستان سیدالشهدا

عضو شورای اموزشی گروه

 

دكتر مرتضي پوراحمد

CV

رتبه: استاد

Mortezapourahmad@yahoo.com

عضو شورای اموزشی گروه

 عضو شورای پژوهشی گروه

مسیول ICM دانشکده

 

دكتر محمدرضا يزداني

CV

رتبه: استادیار

yazdani@med.mui.ac.ir

 

عضو شورای پژوهشی گروه

 

دكتر آتوسا حكمي فرد

CV

رتبه: استادیار

a.hakamifard@med.mui.ac.ir

 

عضو کمیته تجویز منطقی انتی بیوتیک بیمارستان الزهرا

مسیول کلاس های دستیاری

مسیول ژورنال کلاب

مسیول ازمون های دستیاران

مسیول سایت گروه

مسیول اموزش کارورزان در بیمارستان امین

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir