هیئت علمی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/08/19-7:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر
 دکتر پروين رجبي CV
دکتر پروین محزونی CV
دکتر اردشير طالبي CV
دکتر محمد حسين صانعي CV
دکتر مژگان مختاري CV
دکتر نوشين افشار مقدم CV
دکتر ديانا طاهري CV
دکتر فرشته محمدي زاده CV
دکتر ميترا حيدر پور CV
دکترآذر برادران CV
 دکتر آذر نعیمی CV
 دکتر پردیس نعمت الهی CV

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir