اعضاء هیئت علمی گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/04/13-10:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
   رشته تحصیلی         اطلاعات بیشتر عکس
دکتر سیدحسین  میرهندی CV
دکتر سیدحسین حجازی CV
دکتر حسین یوسفی CV
دکتر نادر پسته چیان CV
دکتر عباسعلی اسکندریان CV
دکتر زهرا غیور CV
مهندس مهران بهادران CV
مهندس حسینعلی یوسفی CV
دکتر مصطفی چادگانی پور CV
دکتر پروین دهقان CV
دکتر رسول محمدی CV
دکتر جواهرچعباوی زاده CV
دکتر سیدمحمد ابطحی CV

 

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir