اعضاء هیئت علمی گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/08/26-10:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
  نام و نام خانوادگی       اطلاعات بیشتر عکس
دکتر حسین یوسفی http://isid.research.ac.ir/Hossein_YousofiDarani
دکتر سیدحسین حجازی http://isid.research.ac.ir/SeyedHossein_Hejazi
دکتر نادر پسته چیان http://isid.research.ac.ir/Nader_Pestechian
دکتر عباسعلی اسکندریان http://isid.research.ac.ir/AbbasAli_Eskandarian
دکتر زهرا غیور http://isid.research.ac.ir/Zahra_GhayourNajafabadi
مهندس مهران بهادران http://isid.research.ac.ir/Mehran_Bahadoran
مهندس حسینعلی یوسفی http://isid.research.ac.ir/HosseinAli_Yousefi
دکتر سپیده طلوعی http://isid.research.ac.ir/Sepideh_Tolouei

دکتر صدیقه صابری http://isid.research.ac.ir/Sedighe_Saberi

 

دکتر مصطفی چادگانی پور http://isid.research.ac.ir/Mostafa_Chadeganipour
دکتر سیدحسین  میرهندی http://isid.research.ac.ir/SeyedHossein_MirhendiEsfahani
دکتر پروین دهقان http://isid.research.ac.ir/Parvin_Dehghan2
دکتر رسول محمدی http://isid.research.ac.ir/Rasoul_Mohammadi
دکتر سیدمحمد ابطحی  

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir