اعضاء هیئت علمی گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/09/22-6:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف   نام و نام خانوادگی       اطلاعات بیشتر عکس
1 دکتر حسین یوسفی http://isid.research.ac.ir/Hossein_YousofiDarani
2 دکتر سیدحسین حجازی http://isid.research.ac.ir/SeyedHossein_Hejazi
3 دکتر نادر پسته چیان http://isid.research.ac.ir/Nader_Pestechian
4 دکتر عباسعلی اسکندریان http://isid.research.ac.ir/AbbasAli_Eskandarian
5 دکتر زهرا غیور http://isid.research.ac.ir/Zahra_GhayourNajafabadi
6 مهندس مهران بهادران http://isid.research.ac.ir/Mehran_Bahadoran
7 مهندس حسینعلی یوسفی http://isid.research.ac.ir/HosseinAli_Yousefi
8 دکتر سپیده طلوعی http://isid.research.ac.ir/Sepideh_Tolouei

9 دکتر صدیقه صابری http://isid.research.ac.ir/Sedighe_Saberi

 

10 دکتر سیمین دخت سلیمانی فرد http://isid.research.ac.ir/Simindokht_Soleimanifard
11 دکتر محمدرضا نیلفروشان  http://isid.research.ac.ir/Mohammadreza_Nilforushan
12 دکتر مصطفی چادگانی پور http://isid.research.ac.ir/Mostafa_Chadeganipour
13 دکتر سیدحسین  میرهندی http://isid.research.ac.ir/SeyedHossein_MirhendiEsfahani
14 دکتر پروین دهقان http://isid.research.ac.ir/Parvin_Dehghan2
15 دکتر رسول محمدی http://isid.research.ac.ir/Rasoul_Mohammadi
16 دکتر مهرنوش ماهرالنقش https://isid.research.ac.ir/Mehrnoush_Maheronnaghsh
17 دکتر سیدمحمد ابطحی  

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir