هیئت علمی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/10/05-8:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
 دکتر حسنعلی سلطانی CV
 دكتر اميد آقاداودي CV
 دكتر كيوان باقري CV
 دكتر ميترا جبل عاملي CV
 دكتر سيد مرتضي حيدري CV
 دكتر غلامرضا خليلي CV
 دكتر مهران رضواني CV
 دكتر مجتبي رحيمي CV
 دكتر محمود سقائي CV
 دكتر پروين ساجدي CV
 دكتر حميدحاجي غلام سريزدي CV
 دكتر ريحانك طلاكوب CV
 دكتر محمدعلي عطاري CV
 دكتر پرويز كاشفي CV
 دكتر محمد گلپرور CV
 دكتر كامران منتظري CV
 دكتر خسرو نقيبي CV
 دكتر سيد جلال هاشمي CV
 دكتر احمد يراقي CV
 دكتر مجتبي منصوري CV
 دكتر مهرداد مسعودي فر CV
 دكتر سيدمحمدرضا صفوي CV
 دكتر عظيم هنرمند CV
 دكتر سعيد عباسي CV
 دکتر بابك علی كيايي CV
 دكتر آناهيتا هيرمن پور CV
 دكتر غلامرضا معصومي CV  
 دكتر امير شفا CV
 دكتر داريوش مرادي CV
 دكتر بهزاد ناظم رعايا CV
دکتر محمد حبیب زاده CV

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir