همکاران هیات علمی گروه طب فیزیکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/09/28-6:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی شروع همکاری  پایان همکاری
 دكتر سهيل ستاري  1/10/84 30/9/90
 دكتر عليرضا مقتدري  15/7/88 31/4/91 
 دكتر مسعود عمادي 1/8/90 31/6/93
دکتر فرناز دهقان 1/9/92 15/5/95

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir