همکاران غیرهیئت علمی و مدعو

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/08/17-8:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در گروه   شماره تلفن اطلاعات بيشتر
دكتر محمد جواد مرعشي دكتري تخصصي - 36202020-2530 CV
دكتر علي نوروزي دكتري تخصصي - 36202020-2530 CV
دكتر احمد نبي دكتري تخصصي - 36202020-2530 CV
مهندس بهزاد عماني كارشناسي ارشد مسئول آموزش فلوروسكوپي 36202020-2530 CV

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir