همکاران حوزه معاونت پژوهشی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/02-11:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی رشته و مدرک تحصیلی سمت- شرح وظایف شماره تماس عکس
 دکتر زیبا فرج زادگان متخصص پزشکی اجتماعی

 معاون پژوهشی

37928134

 

 

دکتر پروین دهقان Ph.D قارچ شناسی پزشکی مدیر حوزه معاونت پژوهشی 37928134

 

 

دکتر شقایق حق جوی جوانمرد ph.D فیزیولوژی  سردبیر مجله ABR  36687079
 دکتر مجید برکتین متخصص روانپزشکی  سردبیر مجله دانشکده پزشکی اصفهان  37928137
دکتر مریم راد احمدی Ph.D فیزیولوژی  معاون سردبیر مجله دانشکده پزشکی اصفهان 37928160
مجتبی اکبری کارشناس ارشدآمار و اپیدمیولوژی کارشناس امور پژوهشی 37928093  
علی مهرابی کارشناس ارشدآمار و اپیدمیولوژی کارشناس امور پژوهشی 37928094  
بهشته طغیانی کارشناس ارشد امور تربیتی  کارشناس امور پژوهشی 37928092
رضا آقایی کاردان تربیت بدنی کارشناس کمیته تخصصی نشر بالینی و پایه سلامت  37928094
فریبا وکیلی  کارشناس مدیریت دولتی کارشناس امور پایان نامه های  دستیاری 37928092
سمیه جانقربان کارشناس مدیریت دولتی کارشناس امور پایان نامه های کارورزی 37928091  
زهره پهلوانی نژاد  کارشناس زبان  کارشناس امور قراردادها 37928139
کبری محمدی کارشناس مدیریت منشی و مسئول دفتر 37928134
لیلی اله بخشیان  کارشناس ارشد کتابداری   کارشناس دفتر مجله ABR  37928132

 

 

سمیه دوستی کارشناس مدیریت علوم تربیتی  کارشناس دفتر مجله ABR 37928132
علی مرادی کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی کارشناس مجله فارسی 37928160  
گلناز رجبی  دیپلم   متصدی امور دفتری مجله فارسی دانشکده پزشکی  37928137

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir