همکاران حوزه معاونت پژوهشی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/08/15-11:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی رشته و مدرک تحصیلی سمت- شرح وظایف شماره تماس
 دکتر منصور سیاوش فوق تخصص

 معاون پژوهشی

37928134

دکتر سپیده طلوعی Ph.D مدیر حوزه معاونت پژوهشی 37928134
دکتر شقایق حقجوی جوانمرد ph.D  سردبیر مجله ABR  36687079
 دکتر مجید برکتین    سردبیر مجله فارسی  37928137
بهشته طغیانی فوق لیسانس  کارشناس امور پژوهشی 37928092
مجتبی اکبری فوق لیسانس کارشناس امور پژوهشی 37928093
علی مهرابی فوق لیسانس کارشناس امور پژوهشی  
سمیه جانقربان لیسانس کارشناس امور پایان نامه های کارورزی 37928091
رضا آقایی دیپلم کارشناس  امور کمیته  نشر کتاب 37928094
کبری محمدی دیپلم اپراتور 37928134
زهره پهلوانی نژاد  لیسانس کارشناس امور قراردادها 37928139
فریبا وکیلی  لیسانس کارشناس امور پایان نامه های  دستیاری 37928092
لیلی اله بخشیان  فوق لیسانس   کارشناس دفتر مجله ABR  37928132
سمیه دوستی لیسانس  کارشناس دفتر مجله ABR 37928132
علی مرادی فوق لیسانس کارشناس مجله فارسی 37928137
گلناز رجبی  دیپلم   متصدی امور دفتری مجله فارسی دانشکده پزشکی  37928137

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir