همکاران حوزه معاونت پژوهشی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/02/29-11:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی رشته و مدرک تحصیلی سمت- شرح وظایف شماره تماس عکس
 دکتر مژگان مرتضوی متخصص بیماریهای کلیه

 معاون پژوهشی دانشکده پزشکی

37928134

 

 دکتر رسول محمدی 

هیات علمی گروه قارچ و انگل شناسی مشاور معاون محترم پژوهشی  37928134
مهندس مریم خیزمند کارشناس ارشد پزشکی اجنماعی مدیر حوزه معاونت پژوهشی 37928134

 

 

 

 دکتر رضا خدیوی متخصص پزشکی اجتماعی  سردبیر مجله دانشکده پزشکی اصفهان  37928137

 

 

 

 

دکترعلیرضا صفاییان

 

متخصص طب کار دبیر  شورای پژوهشی 37928113  
علی مهرابی کارشناس ارشدآمار و اپیدمیولوژی کارشناس امور پژوهشی 37928094

 

 

 

رضا آقایی

 

کاردان تربیت بدنی کارشناس کمیته تخصصی نشر بالینی و پایه سلامت و امور قراردادهای کارورزی و دستیاری 37928094
بهشته طغیانی کارشناس ارشد امور تربیتی  کارشناس امور پژوهشی 37928092
فریبا وکیلی  کارشناس مدیریت دولتی کارشناس امور پایان نامه های  دستیاری 37928093
زهره پهلوانی نژاد  کارشناس زبان  کارشناس امور قراردادها 37928139
کبری محمدی کارشناس مدیریت منشی و مسئول دفتر 37928134
علی مرادی کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی کارشناس مجله فارسی   37928160

 

 

گلناز رجبی

 دیپلم   متصدی امور دفتری مجله فارسی دانشکده پزشکی 37928137

 

 

       

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir