همکاران حوزه معاونت پژوهشی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/10/10-6:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی رشته و مدرک تحصیلی سمت- شرح وظایف شماره تماس عکس
 دکتر مژگان مرتضوی متخصص بیماریهای کلیه

 معاون پژوهشی دانشکده پزشکی

37928134

 

 دکتر رسول محمدی 

هیات علمی گروه قارچ و انگل شناسی قائم مقام معاون محترم پژوهشی  37928134
مهندس مریم خیزمند کارشناس ارشد پزشکی اجنماعی مدیر حوزه معاونت پژوهشی 37928134

 

 

 

دکتر شقایق حق جوی جوانمرد ph.D فیزیولوژی  سردبیر مجله ABR  36687079
 دکتر رضا خدیوی متخصص پزشکی اجتماعی  سردبیر مجله دانشکده پزشکی اصفهان  37928137

 

 

 

 

دکترعلیرضا صفاییان

 

متخصص طب کار دبیر  شورای پژوهشی 37928113  
علی مهرابی کارشناس ارشدآمار و اپیدمیولوژی کارشناس امور پژوهشی 37928094

 

 

بهشته طغیانی کارشناس ارشد امور تربیتی  کارشناس امور پژوهشی 37928092
رضا آقایی کاردان تربیت بدنی کارشناس کمیته تخصصی نشر بالینی و پایه سلامت و امور قراردادهای کارورزی و دستیاری 37928094
فریبا وکیلی  کارشناس مدیریت دولتی کارشناس امور پایان نامه های  دستیاری 37928093
زهره پهلوانی نژاد  کارشناس زبان  کارشناس امور قراردادها 37928139
کبری محمدی کارشناس مدیریت منشی و مسئول دفتر 37928134
لیلی اله بخشیان  کارشناس ارشد کتابداری   کارشناس دفتر مجله ABR  37928132

 

 

سمیه دوستی کارشناس مدیریت علوم تربیتی  کارشناس دفتر مجله ABR 37928132

علی مرادی

 

کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی کارشناس مجله فارسی 37928160  
گلناز رجبی  دیپلم   متصدی امور دفتری مجله فارسی دانشکده پزشکی  37928137

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir