همکاران حوزه معاونت پژوهشی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/11/12-9:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی رشته و مدرک تحصیلی سمت- شرح وظایف شماره تماس عکس
 دکتر مژگان مرتضوی متخصص بیماریهای کلیه

 معاون پژوهشی دانشکده پزشکی

37928134

 

 دکتر رسول محمدی 

هیات علمی گروه قارچ و انگل شناسی مشاور معاون محترم پژوهشی  37928134
       

 

 دکتر رضا خدیوی متخصص پزشکی اجتماعی  سردبیر مجله دانشکده پزشکی اصفهان  37928137

 

 

 

 

دکترعلیرضا صفاییان

 

متخصص طب کار دبیر  شورای پژوهشی 37928113  

 

رضا آقایی

 

کاردان تربیت بدنی و علوم ورزشی

کارشناس کمیته نشر بالینی و پایه  

 امور قراردادهای کارورزی و دستیاری

تایید پایان نامه های دانشجویی در مجلات داخی و خارجی

37928094

37928081

بهشته طغیانی کارشناس ارشد امور تربیتی  کارشناس امور دستیاری 37928092
زهره پهلوانی نژاد  کارشناس زبان  کارشناس امور کارورزی 37928139
کبری محمدی کارشناس مدیریت منشی و مسئول دفتر 37928134
علی مرادی کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی کارشناس مجله فارسی   37928160

 

 

گلناز رجبی

 دیپلم امور مربوط به دانشجویان کارورزی 37928137

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir