همکاران حوزه ریاست

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/11/11-12:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته و مدرک تحصیلی

شماره تماس

مهین امین الرعایا

رئیس دفتر ریاست دانشکده

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

37929000

اکرم مظاهری

مسوول دفتر ریاست دانشکده

دیپلم علوم تجربی

9001 - 37929000

مرضیه حسینی

متصدی امور دفتر ریاست دانشکده

فوق دیپلم کامپیوتر

9001 - 37929000

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir