همایش دیابت و طب ایرانی (سنتی)در خمینی شهر

تاریخ ایجاد جمعه,1397/09/02-9:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

همایش دیابت و طب ایرانی (سنتی) در تاریخ 97/9/1 روز پنجشنبه در ساعت 11-9 صبح با همکاری شبکه بهداشت شهرستان خمینی شهر، سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری با حضور دکتر محمد مظاهری (مدیر گروه طب ایرانی) و دکتر پاشار صالحی (استاد آموزش پیشگیری از بیماری دیابت در تهران) واقع در خمینی شهر، میدان قدس، شهرداری مرکری، سالن بصیرت  برگزار گردید

OG vocabulary: 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir