هفته آموزش

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/02/08-9:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

به مناسبت هفته آموزش جلسه صبحانه کاری در ساعت 7:30 صبح در روز یک شنبه 1394/2/6 در سالن شورای دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی با حضور معاون آموزش , معاون دانشجویی ,مسئول آموزش علوم پایه , مسئول وکارشناس دفتر توسعه آموزش , مسئول کمیته های شورای مشاورین جوان برگزار شد. در این جلسه پیرامون مسائل ومشکلات آموزشی دانشجویان پزشکی بحث و تبادل نظر شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir