هفتمین جلسه کمیته درسنامه

تاریخ ایجاد شنبه,1396/11/14-11:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

هفتمین جلسه کمیته درسنامه به منظور بررسی سر فصل های کارورزی طب اورژانس و انطباق درسنامه طب اورژانس با سر فصل های مصوب در تاریخ 96/11/10 در دفتر EDO برگزار گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir