هفتمین جلسه نحوه آموزش اخلاق حرفه ای ویژه اساتید گروههای بالینی در تالار هشت گوش دانشکده

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/12/21-10:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

هفتمین جلسه نحوه آموزش اخلاق حرفه ای ویژه اساتید گروههای بالینی با شرکت 34 نفر از اساتید در تالار هشت گوش دانشکده روز دوشنبه 96/12/14 ساعت 7:30 صبح تشکیل شد.در این جلسه در رابطه با تعهد به مسئولیتهای حرفه ای توسط اساتید گرانقدر جناب آقایدکتر حمید رحیمی و سرکار خانم دکتر استکی مطالب مفید وکاربردی ارائه گردید . در پایان این جلسه ریاست محترم دانشکده و معاونین محترم حضور یافتند و سخنان  ارزنده ای در خصوص اخلاق حرفه ای بیان فرمودند و از اساتید گروههای بالینی بخاطر علاقمندی و شرکت فعال در جلسات هفتگی تشکر کردند.جهت دریافت اسلایدها این جلسه و جلسات قبل میتوانید به آدرس زیر مراجعه نمایید.

http://med.mui.ac.ir/?q=amozeshi/amozeshi

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir