هجدهمین جلسه شورای معاونین دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/06/28-14:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

هجدهمین جلسه شورای معاونین دانشکده پزشکی در سال جاری ، روز سه شنبه مورخ 96/6/28  ساعت 7 صبح در تالار دکتر عباس ادیب برگزار گردید. در طی این جلسه از آقایان دکتر کامیار مصطفوی زاده عضو محترم هیات علمی بازنشسته و دکتر خسرو نقیبی  به پاس زحماتی که در طول دوره تصدی سرپرستی گروه هوشبری دانشکده پیراپزشکی بر عهده داشتند تقدیر گردید. 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir