نوزادان

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/12/13-10:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورودی ایمیل
دكتر نوشين ميلادي 1397 nooshin.miladi@yahoo.com
دكتر آزاده جعفري 1397 gaf_azadeh@yahoo.com
دكتر اصغر لطفي 1397 dr.asgharlotfi@gmail.com
دكتر نجمه حسن قليايي 1396 nghaliaei@gmail.com
دكتر افسانه شيراني 1396 afsaneh_shirani@yahoo.com

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir