نوزادان

تاریخ ایجاد دوشنبه,2018/02/26-10:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورودی ایمیل
دكتر نجمه حسن قليايي 1396 Najmaeh2791@yahoo.com
دكتر افسانه شيراني 1396 afsaneh_shirani@yahoo.com
دكتر مهرناز معيني 1395 dr.mehrnaz.moeini@gmail.com
دكتر احمدرضا عابدي 1395 aabedi58@yahoo.com
دكتر راضيه معظمي گودرزي 1395 Dr.goudarzi1984@gmail.com
     
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir