نوزادان

تاریخ ایجاد شنبه,1397/07/21-10:16
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورودی ایمیل
دكتر نوشين ميلادي 1397  
دكتر آزاده جعفري 1397 gaf_azadeh@yahoo.com
دكتر اصغر لطفي 1397  
دكتر نجمه حسن قليايي 1396 Najmaeh2791@yahoo.com
دكتر افسانه شيراني 1396 afsaneh_shirani@yahoo.com

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir