نورولوژی

تاریخ ایجاد سه شنبه,2018/02/27-13:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورودی ایمیل
دكتر محمدمهدي صالحي 1396 f_peiravi_isfahani@yahoo.com
دكتر ندا حسيني 1396 Neda.hosseini12@gmail.com
دكتر مائده مجيدي نژاد 1395 maedemajidinezhad@gmail.com
دكتر غلامرضا جلودار 1395 Jelodar.reza @yahoo.com
     
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir