نورولوژی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/10/14-5:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورودی ایمیل
دکتر طیبه محمدی 1398 dr.taybehmohammadi@gmail.com
دكتر پريسا احدي 1397 dr.Ahadi65@yahoo.com
دكتر محمدمهدي صالحي 1396 f_peiravi_isfahani@yahoo.com
دكتر ندا حسيني 1396 Neda.hosseini12@gmail.com
دكتر مائده مجيدي نژاد 1395 maedemajidinezhad@gmail.com

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir