نورولوژی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/07/02-8:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی سال ورودی ایمیل
  دکتر فروغ درخشانی 1399 dr.f.derakhshani@gmail.com
1 دکتر طیبه محمدی 1398 dr.taybehmohammadi@gmail.com
2 دكتر پريسا احدي 1397 dr.Ahadi65@yahoo.com

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir