نورولوژی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/07/21-10:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورودی ایمیل
دكتر پريسا احدي 1397  
دكتر محمدمهدي صالحي 1396 f_peiravi_isfahani@yahoo.com
دكتر ندا حسيني 1396 Neda.hosseini12@gmail.com
دكتر مائده مجيدي نژاد 1395 maedemajidinezhad@gmail.com

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir