نهمین فراخوان جذب متقاضیان گذراندن تعهدات قانونی مقطع Ph.D بهمن ماه ۹۹

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/12/04-5:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آگهی برگزاری نهمین فراخوان جذب متقاضیان گذراندن تعهدات قانونی مقطع Ph.D بهمن ماه 99، در سایت معاونت آموزشی دانشگاه به آدرس https://edu.mui.ac.ir همچنین در سامانه تعهدات به آدرس https://tahodat.mui.ac.ir بارگزاری گردیده است. متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت مذکور از تاریخ 99/11/13 لغایت 99/11/30 نسبت به ثبت نام و بارگزاری مدارک اقدام نمایند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir