نمایندگان دانشجویی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/11/12-8:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نمایندگان دانشجویی​

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی سال ورودی پست الکترونیک

علی صادقی

پزشکی 89  
حمیدرضا معین پزشکی بهمن89  
حمیده بابایی پزشکی مهر90  
محمد مهدی جعفری پزشکی بهمن 90  
محمد غیور پزشکی مهر91  
محمد مهدی وحیدیان پزشکی بهمن91  
محمدمهدی قاسمی پزشکی  مهر92  
محمدرسول ظهورسلیمانی پزشکی بهمن92  
حسین نادری پزشکی بهمن92  
نوید فریدنی پزشکی مهر93  
مهرنگار دهقان پزشکی  مهر93  
مریم السادات گلاب زاده  پزشکی بهمن93  
آرزو ترک پزشکی بهمن93  
محمدجواد نقدی پزشکی مهر94  
محمد شجاعی پزشکی مهر94  
علی نصرالهی زاده پزشکی بهمن94  
مهسا محمدرضایی پزشکی بهمن 94  
حسین بقایی پزشکی مهر95  
سهیلا خیری پزشکی مهر95  
امیرمحمد قادری رادیولوژی 92  
احسان مقدس رادیولوژی 93  
محمد علی میرصفی رادیولوژی 94  
محمد میرجلیلی رادیولوژی 95  
هدیه صمدیان  هوشبری 92  
نرگس محمدی هوشبری 93  
پریسا پاکراه  هوشبری  94  
رامین اسلامی  هوشبری  95  
سیدامیرحسین امیری  علوم آزمایشگاهی  92  
بکتاش به نژاد علوم آزمایشگاهی 93  
پژمان فروغی علوم آزمایشگاهی 94  
علی بخشیان  علوم آزمایشگاهی 95  
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir