اعضای هیئت علمی گروه کودکان نفرولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/10/02-7:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
دكتر آلاله قيصري CV
دكتر عليرضا مريخي CV
دكتر يحيي مديحي CV
دكتر مهريار مهركش CV

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir