نفرات برگزیده دانشکده پزشکی در بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت (ع) ويژه اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/06-9:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نفرات برگزیده دانشکده پزشکی در بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت (ع) ويژه  اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

در بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت (ع) ویژه اساتید، دانشجویان و کارکنان، جمعی از دانشجویان دانشکده و همچنین یک نفر از اساتید و نیز یک نفر از کارکنان دانشکده حائز رتبه های برتر به شرح ذیل گردیدند. هیات رئیسه دانشکده این موفقیت را به این عزیزان تبریک عرض گفته و توفیق روز افزون برای آنان مسئلت می نماید.

در بخش قرائت تحقیق  : خانم زهرا علافچیان دانشجوی رشته پزشکی عمومی رتبه اول

در بخش قرائت ترتیل : آقای محمد مهدی احمدی دانشجوی کارشناسی رادیولوژی رتبه اول

در بخش قرائت ترتیل : آقای احسان محمد بیگی دانشجوی رشته پزشکی عمومی رتبه دوم

در بخش قرائت ترتیل : خانم مهدیه نکوبین دانشجوی رشته رادیولوژی رتبه سوم

در بخش قرائت ترتیل کارکنان : آقای امیر تاج رتبه دوم

در بخش حفظ کل: خانم لیلا رجبی دانشجوی رشته پزشکی عمومی رتبه اول

در بخش حفظ 20 جزء : خانم ریحانه قاسمی دانشجوی رشته پزشکی عمومی رتبه اول

در بخش حفظ 20 جزء : خانم نجمه شاه سنایی دانشجوی رشته پزشکی عمومی رتبه دوم

در بخش حفظ 10 جزء : خانم فاطمه سادات مصطفوی دانشجوی رشته پزشکی عمومی رتبه اول

در بخش حفظ 10 جزء : آقای محمد مهدی زارع زاده دانشجوی رشته پزشکی عمومی رتبه اول

در بخش حفظ 10 جزء: آقای علیرضا رستمیان دانشجوی رشته پزشکی عمومی رتبه دوم

در بخش حفظ 10 جزء : خانم زهرا وطن خواه دانشجوی رشته پزشکی عمومی رتبه سوم

دربخش حفط 3 جزء : خانم رویا صیامپور دانشجوی رشته هوشبری رتبه دوم

در بخش حفظ 1 جزء : آقای محمد رافعی دانشجوی رشته کارشناسی رادیولوژی رتبه اول

در بخش حفظ 1 جزء : آقای ایمان محمد بیگی دانشجوی رشته پزشکی عمومی رتبه دوم

در بخش حفظ سوره واقعه: آقای محمد مهدی صفری دانشجوی رشته پزشکی عمومی رتبه اول

در بخش کتبی و معارف :

در رشته ترجمه و تفسیر : آقای دکتر مهرداد زینلیان دستجردی عضو محترم هیات علمی دانشکده پزشکی رتبه دوم

در رشته سبک زندگی : خانم سالومه فولادی دانشجوی رشته پزشکی عمومی رتبه اول

در رشته ترجمه و تفسیر : خانم فاطمه بامری نژاد دانشجوی رشته پزشکی عمومی رتبه اول

در رشته سیره معصومین: خانم زهرا رضایی دانشجوی رشته پزشکی عمومی رتبه دوم

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir