موزه دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/05/18-8:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

موزه علوم تشریحی: در سال 1388 در محل گروه علوم تشریحی دانشکده پزشکی تاسیس شد.

موزه دکتر دبیری (پاتولوژِی) : توسط مرحوم دکتر پرویز دبیری در سال 1350 تاسیس شد.

موزه تاریخ طب: در 8 شهریور 1391 در محل گروه علوم تشریحی دانشکده پزشکی تاسیس شد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir