منابع درسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/01/08-11:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
منابع درسی
Andreoli and Carpenter's CECIL Essentials of Medicine 9th ed 2016
HARRISON'S Principles of Internal Medicine 19th ed 2015
فیلمهای آموزشی کلاسهای اپروچ

اسلاید ازتومی

خانم دکتر شهیدی

How I treat CKD

خانم دکتر معین زاده

Azotemia for students 95.8.27

خانم دکتر شهرزاد شهیدی

Gastrointestinal Cancers

دکتر بابک تمیزی فر

استانداردهای آموزش بالینی

دکتر شهرزاد شهیدی

برخورد با بیماریهای آدرنال

دکتر رضوان صالحی دوست

اورژانسهای انکولوژی

دکتر علیرضا صادقی

آزوتومی

دکتر عبدالامیر عطاپور

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir