منابع درسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/07/16-10:53
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

منابع درسی و کمک آموزشی

منابع آزمون پره ارتقا

EBM workshop treatment

آقای دکتر بقایی

professionalism

آقای دکتر محمدی زاده

medical documents writing guide 2016

آقای دکتر منصور سیاوش

patient education

 

Medical Malpractice: Negligence

آقای دکتر غلامعی دوروشی

اصول گواهی نویسی رضایت، برائت، گواهی فوت، جواز دفن

آقای دکتر غلامعلی دوروشی

clinical education

خانم دکتر شهزاد شهیدی

medical documents book final edition 2014

آقای دکتر منصور سیاوش

ژورنال کلاب مجتمع خورشید 2/8/95

آقای دکتر بابک تمیزی فر

ژورنال کلاب مجتمع خورشید 9/8/95

آقای دکتر بابک تمیزی فر

ژورنال کلاب مجتمع خورشید 16/8/95

خانم دکتر الهه شکل آبادی

ژورنال کلاب مجتمع خورشید 23/8/95

آقای دکتر علی رضا صفوی پور

ژورنال کلاب مجتمع خورشید 7/9/95

آقای دکتر امیر قادری

ژورنال کلاب مجتمع خورشید 14/9/95

آقای دکتر بابک تمیزی فر

ژورنال کلاب مجتمع خورشید 21/9/95

آقای دکتر بابک تمیزی فر

ژورنال کلاب مجتمع خورشید 28/9/95

آقای دکتر محسن پیرپیران

ژورنال کلاب مجتمع خورشید 5/10/95

آقای دکتر بابک تمیزی فر

ژورنال کلاب مجتمع خورشید 12/10/95

آقای دکتر اسماعیل چهارده معصومی

ژورنال کلاب مجتمع خورشید 19/10/95

آقای دکتر حسین صفی

Asthma_guideline

آقای دکتر رامین سامی

COPD_guideline

آقای دکتر رامین سامی

ژورنال کلاب مجتمع خورشید 26/10/95

آقای دکتر علی رضا صفوی پور

ژورنال کلاب مجتمع خورشید 3/11/95

آقای دکتر آلبرت شمیان

ژورنال کلاب مجتمع خورشید 10/11/95

آقای دکتر علی شیخ ابومسعودی

ژورنال کلاب مجتمع خورشید 17/11/95

آقای دکتر امیرحسین صالحی

ژورنال کلاب مجتمع خورشید 24/11/95

آقای دکتر مسیح عرفانی

ژورنال کلاب مجتمع خورشید 1/12/95

آقای دکتر مهدی شعبانی

ژورنال کلاب مجتمع خورشید 8/12/95

آقای دکتر تمیزی فر

ژورنال کلاب مجتمع خورشید 22/12/95

خانم دکتر سارا صدرزاده

ژورنال کلاب مجتمع خورشید 20/1/96

خانم دکتر الهام کبیری

ژورنال کلاب مجتمع خورشید 27/1/96

آقای دکتر حمیدرصا سجادیه

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir