منابع درسی تخصصی گروه عفونی

تاریخ ایجاد جمعه,2018/04/13-15:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
منابع درسی تخصص بیماریهای عفونی
The New England Journal of Medicine
Clinical Infectious Diseases (IDSA)
Principles and Practice of INFECTIOUS DISEASES Mandell, Douglas, and Bennett’s
خانم دکتر انصاری- ژورنال کلاب
اقای دکتر گودرزی- ژورنال کلاب
اقای دکتر رحمانی- ژورنال کلاب
خانم دکتر زرقامی- ژورنال کلاب
خانم دکتر محرابی- ژورنال کلاب
خانم دکتر مهاجری- ژورنال کلاب
اقای دکتر رادمهر- ژورنال کلاب
اقای دکتر محمدی- ژورنال کلاب
خانم دکتر مشت زن- ژورنال کلاب

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir