منابع درسی تخصصی گروه عفونی

تاریخ ایجاد جمعه,1396/11/20-14:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Powerpoint

 

IDSA guideline

And EASLE 

NEJM

Review and clinical practice

دستورالعمل های کشوری
پاورپوینت غربالگری عفونت کلامیدیا      
پاورپوینت فاشیت نکروزان      
پاورپوینت لیشمن      

پاورپوینت زخم های اندام تحتانی

 

     
پاورپوینت اسهال عفونی      

ACG Clinical Guideline: Treatment of Helicobacter pylori Infection 2017

پاورپوینت 
Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of
Infectious Diarrhea
Evaluation and Management
of Lower-Extremity Ulcers
 
سینوزیت حاد  Management of Chronic Pain in Patients Living With HIV Indications for and Adverse Effects
of Red-Cell Transfusion
 

پاورپوینت ژورنال کلاب UTI in older mem

shunt infection Acute Spinal Cord Compression TB

Guidelines for Diagnosis, Treatment, and Prevention of Clostridium difficile Infections

Aspergilus 2016 Sickle Cell Disease مالاریا
  Candida 2016 Chagas CCHF
  Antibiotic Stewardship Program OM in children بروسلوز
  VAP and HAP PID نیدل استیک
  IDSA Coccidio Guide ZIKA  دستورالعمل درمان بیماران مبتلا به وبا
  IDSA TB Guide 2016 CAP  عفونت هم زمان سل
 HIVو 
  IDSA Diagnosis of
Tuberculosis in Adults and Children
Sinusitis  HIVارزیابی بیمار مبتلا به 
درمان ضدرتروویروسی در
بزرگسالان و نوجوانان
  IDSA OM Guidelines Urinary Tract Infections in Older Men مدیریت مواجهه شغلی با
HCV و HBV ، HIV
توصیه هایی براي پروفیلاکسی
پس از تماس
  IDSA Leishmania Guide 2016 LTBI رویکرد تشخیصی - درمانی به
بیماریها و شکایتهاي شایع در
مبتلایان به اچ آي و
ي
  EASL 2017 hepatitis B Acute Appendicitis مدیریت مواجهه
HIV غیرشغلی با 
  EASL Hepatitis C 2016 CDI راهنمای تغذیه در بیماران مبتلا HIV به
    Sterile Pyuria دستورالعمل پیشگیري از انتقال HIV
از مادر به فرزن
د
    Viral Bronchiolitis in Children راهنماي کشوري مراقبت و درمان عفونت هاي آمیزشی
    Clinical Management of Potential
Bioterrorism-Related Conditions
دستورالعمل کشوری لیشمانیوز احشایی
    Treatment of Tuberculosis راهنمای مراقبت ابولا
    Invasive Candidiasis دستورالعمل کشوری هاری
    Functional Dyspepsia راهنمای مراقبت سالک در ایران
    Challenges in the Elimination of Pediatric
HIV-1 Infection
 
       

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir