منابع درسی تخصصی گروه عفونی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/20-21:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
منابع درسی تخصص بیماریهای عفونی
منابع آزمون هاي ارتقا – گواهينامه و دانشنامه تخصصي سال 1397
The New England Journal of Medicine
Clinical Infectious Diseases (IDSA)
Principles and Practice of INFECTIOUS DISEASES Mandell, Douglas, and Bennett’s
خانم دکتر انصاری- ژورنال کلاب
اقای دکتر گودرزی- ژورنال کلاب
اقای دکتر رحمانی- ژورنال کلاب
خانم دکتر زرقامی- ژورنال کلاب
خانم دکتر محرابی- ژورنال کلاب
خانم دکتر مهاجری- ژورنال کلاب
اقای دکتر رادمهر- ژورنال کلاب
اقای دکتر محمدی- ژورنال کلاب
خانم دکتر مشت زن- ژورنال کلاب

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir