منابع درسی گروه پوست

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/23-9:32
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
منابع درسی

BOLOGNIA

https://bookbaz.ir/دانلود-کتاب-درماتولوژی-بولونیا-2-جلدیbologn/

Translate this page

براي هر سال مراجعه به سايت آزمون ارتقا تا با حذف و اضافه ها هماهنگ باشيم
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir