منابع درسی کارورزی گروه ارتوپدی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/05/20-6:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
منابع مرجع آزمون پیش کارورزی اسفند98و بهارو تابستان99 
منابع مرجع آزمون های پيش كارورزي و پذیرش دستیار تخصصی سال 98-1397
کتابهای خلاصه ارتوپدی و ترومای آدامز
درسنامه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران
کتاب ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir