منابع درسی کارورزی روانپزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/10/25-8:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف موضوع
1 کتاب درسنامه روانپزشکی و علوم رفتاری
2 اسلاید های آموزشی اساتید

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir