منابع درسی کارورزی داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/11/20-9:48
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف موضوع تاریخ تصویب
3 منابع آزمون پیش کارورزی اسفند 99 و بهار وشهریور 1400 99
2

درسنامه نورولوژی - 1394 نویسندگان : اعضاء هیات علمی دانشگاههای کشور

منابع فرعی درس:

بیماریهای مغز و اعصاب : تالیف دکتر سلطان زاده

98
1

بخش اختلالات نورولوژیک از کتاب هاریسون ( طبق تصمیم کمیته مشترک تعیین منابع آزمون های پیشکارورزی و پذیرش دستیار تخصصی ) 

Braunwald Eugene,et al.Harrison's Priniples of Internal Medicine/19 th edition /McGrawHill/2015

97
     

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir