منابع درسی کارورزان گوش و حلق و بینی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/12/03-6:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
درسنامه بيماريهاي گوش و حلق و بيني تاليف اساتيد گروه + مباحث از قبل تعيين شده كه توسط دستياران ارائه مي گردد

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir