منابع درسی کارآموزی1(Student) روانپزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/10/25-8:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف موضوع
1

درسنامه روانپزشکی بالینی و علوم 

تألیف دکتر میرفرهاد قلعه بندی

2 اسلاید های اساتید

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir