منابع درسی کارآموزی 2

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/05/24-5:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
طرح درسهاي گروه پوست
کتابچه يادگيري درس پوست
براي گرفتن فايل كامل يادگيري به دفتر گروه مراجعه نماييد
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir