منابع درسی کارآموزی 2

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/05/24-8:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
طرح درسهاي گروه پوست
کتابچه يادگيري درس پوست
براي گرفتن فايل كامل يادگيري به دفتر گروه مراجعه نماييد
 
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir