منابع درسی تخصصی گروه بیهوشی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/06/21-7:53
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
      نام اسلاید  تنظيم كننده
Implantable Cardiac Pluse Generators(I) Dr.Aghadavoudi
Implantable Cardiac Pluse Generators(II) Dr.Aghadavoudi
Implantable Cardiac Pulse Generators(III) Dr.Aghadavoudi
Implantable Cardiac Pulse Generators(IV) Dr.Aghadavoudi
Respiratory Physiology Posted (I).ppt  Dr.soltani
Respiratory Physiology Posted (II).ppt   Dr.soltani
Clinical review  Dr.soltani
Patient Ventilator Interaction  Dr.soltani
Mechanical Ventilation   Dr.soltani
MV.ultraNEWI.ppt  Dr.Safavi
MV.ultraNEW.II.ppt  Dr.Safavi
MV.ultraNEW.III.ppt  Dr.Safavi
MV.ultraNEW.IV.ppt  Dr.Safavi 
InhaledAnestheticDeliverySystemsI (2010-1393-2).pptx  Dr.Golparvar 
InhaledAnestheticDeliverySystemsII (2010-1393-2).pptx  Dr.Golparvar 
InhaledAnestheticDeliverySystemsIII (2010-1393-2).pptx  Dr.Golparvar 
Casereport.pdf  Dr.Golparvar 
 cardiovascularpharmacology.pptx Dr.masoudnia 
Anesthesia workstations Dr.Safavi
 cont.hypotension.ppt Dr.Naghibi
 NeurosurgicalAnesthesia900912.pptx Dr.attari 
 nd.ppt Dr.Naghibi
NeurosurgicalAnesthesia900905 Dr.attari 
Epiduroscopy.ppt Dr.Saryazdi
HELLPSyndrome.ppt Dr.Jabalameli
PerioperativeAcid-BaseBalance(1).ppt Dr.habibzadeh 
Pediatricanesthesia.pdf Dr.Golparvar 
IntensiveCareAfterNeurosurgery Dr.Abbasi 
Standards.doc Dr.Naghibi 
Presentation1.pptx Dr.sajadi 
Electricalsafety.ppt Dr.Mansuri 
BariatricSurgery.pptx Dr.hashemi 
 SpinalEpidural&CaudalAnesthesia.ppt  Dr.shetabi 
 airwaymanagement.ppt Dr.shetabi 
 CASEREPORTDrriahiy.ppt Dr.riahi 
 airwaymanagement.ppt Dr.shetabi 
 brainorgan Dr.attari 
PediatricAnesthesia  Dr.Heidari  
VascularSurgery  Dr.Rahimi 
physiologycerebral  Dr.masoudifar
ExtubationoftheDifficultAirway.2013.pdf Dr.soltani 
AKI AcuteKidneyInjury.ppsx  Dr.Fazel 
Presentation1EN.ppsx  Dr.Alikiaii 
Presentation1nutrition.ppsx  Dr.Alikiaii 
CDH.ppsx  Dr.yaraghi 
TEF.ppsx  Dr.yaraghi 
trauma1residency.ppt  Dr.Heidari 
Trauma2Miller2010.ppt  Dr.Heidari
Water&ElectrolyteDisorders11.pptx  Dr.Rahimi
 TransurethralResectionoftheProstate1.ppt Dr.Montazeri
anesthesiainkidney1.ppt  Dr.Montazeri
anesthesiainkidney2.ppt  Dr.Montazeri
2010-vs-2005.pdf  Dr.saghaei
Presentation1.pptx  Dr.Fazel
Analgesia for Labor and Vaginal Delivery.pptx  Dr.hirmanpour
Perioperative Acid-Base Balance(1).ppt  Dr.Soltani 
Perioperative Acid-Base Balance(2).ppt  Dr.soltani 
Laser Surgery.ppt  Dr.Rahimianfar 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir