منابع درسی تخصصی گروه اورولوژی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/11/12-5:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع

منابع درسي و امتحاني رزيدنتها

ردیف 25 - کتب: 1 – کتاب کمپیل اورولوژي / چاپ دهم/ 4 جلدي/سال 2012 به استثناي فصول زیر براي آزمونهاي ارتقا – گواهینامه: 135 و134 ، 133 ،111 ،106 ،103 ، 90 ،84 ، 79 ، 72 ،70، 61 ، 60 ، 59 ،55 ، 44 ، 43 ، 38 ، 34 ،33 ، 30 ،27 ، 23 ، 20 ، 19 ، 18 ، 17 ،15 ، 12 ، 5 ، 4 به استثناي فصول زیر براي آزمون دانشنامه تخصصی: 134 و 106 ، 103 ، 90 ،84 ، 70 ، 59 ،55 ، 44 ، 43 ،33 ، 19 ، 18 ، 17 ، 5 ، 4 براي آزمونهاي ارتقا- گواهینامه و دانشنامه تخصصی: 2 - کتاب جامع ارولوژي ایران/ مولفین: دکتر ناصر سیم فروش، دکتر اکبر نورعلیزاده و دکتر محمدحسین سلطانی/ انتشارات تیمورزاده – نشر طبیب/ ویراست دوم – پاییز 1392 جلد اول 1- اورژانس هاي ارولوژي ، 4- ارزیابی بیماران ارولوژي ، 5- اوروگرافی و سیستواورتروگرافی ، 6- کاربرد سونوگرافی در دستگاه ادراري ، 7- کاربرد سی تی اسکن و MRI و آنژیوگرافی در ارولوژي ، 10- ارزیابی بیماران قبل از عمل جراحی ، 12- عفونتهاي غیر اختصاصی دستگاه ادراري ، 14- سل دستگاه ادراري تناسلی ، 15- کیست هیداتیک دستگاه ادراري ، 16- شیستوزومیازیس دستگاه ادراري ، 18- نارسایی کلیه ، 19- پیوند کلیه ، 20- مشکلات طبی و جراحی پس از پیوند کلیه ، 23- ارزیابی علایم ادراري تحتانی در زنان ، 24- جراحی هاي اسلینگ در درما ن بی اختیاري ادراري استر سی ، 26- فیستول سیستم ادراري تناسلی در زنان ، 27- انسداد دستگاه ادراري فوقانی ، 28- اندومتریوز ادراري ، 30- پاتوفیزیولوژي و درمان اختلال نعوظ ، 34- واریکوسل ، هیدروسل و اسپرماتوسل ، 35- اپیدمیولوژي و اختالات متابولیک سنگ هاي ادراري ، 36- درمان طبی سنگهاي ادراري ، 38- یورتروسکوپی و سنگ شکنی از راه حالب ، 39- جراحی در دستگاه ادراري فوقانی از طریق پوست ، 40- ابداعات نوین در درمان پرکوتانئوس سنگ هاي کلیوي ، 41- لاپاروسکوپی در سنگهاي ادراري و 42- یورودینامیک جلد دوم 44- ارولوژي پره ناتال ، 45- اختلالات کلیه و محل اتصال حالب به لگنچه ، 46- ناهنجاري هاي مادرزادي حالب ، 47- برگشت ادرار از مثانه به حالب(رفلاکس) و مگایورتر ، 48- عفونت ادراري در اطفال ، 51- اقدامات ترمیمی در ارولوژي اطفال ، 52- دریچه مجراي خلفی ، 55- اکستروفی-اپیسپادیاس ، 60- لاپاروسکوپی در ارولوژي ، 61- ابداعات نوین در انجام روش هاي لاپاروسکوپی ، 62- اندویورولوژي و یورولاپاروسکوپی در کودکان ، 63- هیپرپلازي خوش خیم پروستات ، 65- لیزر در ارولوژي ، 68- تومور بیضه ، 69- سرطان پروستات ، 70- سونوگرافی و نمونه برداري پروستات از طریق رکتوم ، 71- رادیکال پروستاتکتومی ، 75- کاربرد روده در ارولوژي ، 78- تومورهاي سیستم ادراري تناسلی در کودکان ، 80- آدرنال و 83- تنگی مجراي ادراري در مردان

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir